[Lyrics] Never Knew Love Like This Before - Stephanie Mills

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I never knew love like this before
Now I'm lonely never more
Since you came into my life

You are my lovelight, this I know
And I'll never let you go
You my all, you're heart, part of me

Once I was lost and now I'm found

Then you turned my world around
When I need you, I call your name

'Cause I never
Knew love like this before
Opened my eyes
'Cause I never
Knew love like this before
What a surprise


'Cause I never
Knew love like this before

This feeling's so deep inside of me
Such a tender fantasy
You're the one I'm living for

You are my sunlight and my rain
And time could never change

What we share forever more
Ooooh-whooooa

I never knew love like this before
Now I'm lonely never more
Since you came into my life

'Cause I never
Knew love like this before
Opened my eyes

'Cause I never
Knew love like this before
What a surprise
'Cause I never
Knew love like this before

You are my lovelight, this I know
And I'll never let you go
You my all, you're part of me

Once I was lost and now I'm found
And you turned my world around
When I need you, I call your name

'Cause I never
Knew love like this before
Opened my eyes
'Cause I never
Knew love like this before

What a surprise
'Cause I never
Knew love like this before
Inside of me
(I never) never
Knew love like this before
Opened my eyes

(Never) never, (never) never

(Never knew love like this)
I never knew, I never knew
I never
(Never) never, (never) never
(Never knew love like this)
I never knew, I never knew
I never knew
(Never) never, (never) never
(Never knew love like this)

I never knew-whoooooa
(Never)
Never knew-whooooa
(Never) never
(Never knew love like this)
I never knew-whoooooa
(Never)
Never knew-whooooa
(Never) never

(Never knew love like this)
I never knew, I never knew
I never knew (never)
I never knew, I never knew
I never knew (never) I never
Never knew love like this
(Never knew love like this)
I never knew-whoooooa
(Never)

Never knew-whooooa
(Never) never
(Never knew love like this)
Opened my eyes
What a surprise

Em đã chưa bao giờ biết được có một tình yêu như thế này trước kia
Giờ đây em không bao giờ cô đơn nữa

Từ khi anh đến bên đời em

Em biết rằng anh là ánh sáng tình yêu của em
Và em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Anh là tất cả của em, anh là trái tim em, một phần của em

Em đã để tình yêu vuột mất một lần và giờ đây em đã tìm lại được
Rồi thì anh đến làm thế giới của em chao đảo
Khi em cần có anh, em gọi tên anh


Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Em mở bừng đôi mắt
Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Ôi điều ngạc nhiên này

Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia


Cảm giác này sâu lắng vào tận trong lòng em
Như một ảo mộng dịu dàng dễ vỡ
Em sẽ sống chỉ vì một mình anh thôi

Anh là tia nắng và hạt mưa của em
Và thời gian dù thế nào cũng không thể thay đổi
Những gì chúng ta đã sẻ chia sẽ mãi mãi hơn thế nữa
Ooooh-whooooa


Em đã chưa bao giờ biết được có một tình yêu như thế
Giờ đây em không bao giờ cô đơn nữa
Từ khi anh đến bên đời em

Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Em mở bừng đôi mắt
Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia

Ôi điều ngạc nhiên này
Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia

Em biết rằng anh là ánh sáng tình yêu của em
Và em sẽ không bao giờ để anh ra đi
Anh là tất cả của em, anh là trái tim em, một phần của em
Em đã để tình yêu vuột mất một lần và giờ đây em đã tìm lại được
Rồi thì anh đến làm thế giới của em chao đảo

Khi em cần có anh, em gọi tên anh

Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Em mở bừng đôi mắt
Bởi vì em đã chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Ôi điều ngạc nhiên này
Biết được có một tình yêu thế này trước kia

Tận sâu trong lòng em
(Em chưa bao giờ) chưa bao giờ
Biết được có một tình yêu thế này trước kia
Em mở bừng đôi mắt

(Chưa bao giờ) chưa bao giờ, (chưa bao giờ) chưa bao giờ
(Chưa bao giờ biết được có một tình yêu thế này trước kia)
Em đã chưa bao giờ biết, em đã chưa bao giờ biết
Em chưa bao giờ

(Chưa bao giờ) chưa bao giờ, (chưa bao giờ) chưa bao giờ
(Chưa bao giờ biết được có một tình yêu thế này trước kia)


 
×
Quay lại
Top