[Lyrics] Love Like This - Amy Pearson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Ahhh Yeah, ohh)
I thought I had the whole thing figured out, til I found you
I didn't wanna waste my time just, lookin' for love.
I thought that I was better off alone,
But I was wrong...

(Chorus)
I never knew love like this,
I finally opened up my eyes.
I never knew just one kiss,
Could ever wake me up inside.
And I hope it lasts forever, cuz I'd walk a thousand miles
Just to feel like this, I never knew love like this. (ohh)

Everyday is better than the last, when I'm with you.
I don't think I could get much higher
Cuz Baby
Everytime you come and put your head to me, things you say to me it just feels so good...

(Chorus)
I never knew love like this,
I finally opened up my eyes.
I never knew just one kiss,
Could ever wake me up inside.
And I hope it lasts forever,
Love Like This lyrics on
<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fmusic.yeucahat.com%2Fsong%2FEnglish%2F42036-Love-Like-This~Amy-Pearson.html" target="_blank" rel="nofollow">https://music.yeucahat.com/song/Engli...y-Pearson.html</a>
cuz I'd walk a thousand miles
Just to feel like this,
I never knew love like this.

(Love like this)
Don't make me wanna lose myself to you
(Love like this)
And when you're here there's nothin I can't do
(Love like this)
See no one else compares to you


(Chorus)
I never knew love like this,
I finally opened up my eyes.
I never knew just one kiss,
Could ever wake me up inside.
And I hope it lasts forever, cuz I'd walk a thousand miles
Just to feel like this, I never knew love like this.

Like this, like this,
I never knew love like this
never, never knew love like this
Uhh
And I hope it lasts forever,
Cuz I'd walk a thousand miles
Just to feel like this
No, no, no, no, no,
Just to feel your kiss
Ohhhh
Just to feel like this
I never knew love like this.
(Ahhh Yeah, ohh)
Em cho rằng mình hiểu biết được mọi thứ , đến khi em gặp được anh
Em không muốn lãng phí thời gian của mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu
Em nghĩ mình nên rút lui khỏi sự đơn độc,
Nhưng em đã sai...

(Chorus)
Em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này,
Em cuối cùng đã mở to đôi mắt
Em chưa bao giờ biết đến chỉ là một nụ hôn,
Có thể làm thức tỉnh em từ bên trong .
Và em hy vọng nó sẻ tồn tại mãi mãi , vì em đã đi cả ngàn dặm
Chỉ để cảm nhận như thế này, em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này. (ohh)

Mổi ngày khi em bên anh thật tốt hơn những ngày xưa đó.
Em không nghĩ mình có thể có nhiều hơn nữa
Vì anh yêu
Mỗi khi anh đến bên và ngã đầu vào lòng em,
Những điều anh nói với em cảm thấy thật tuyệt vời...

(Chorus)
Em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này,
Em cuối cùng đã mở to đôi mắt
Em chưa bao giờ biết đến chỉ là một nụ hôn,
Có thể làm thức tỉnh em từ bên trong.
Và em hy vọng nó sẻ tồn tại mãi mãi, vì em đã đi cả ngàn dặm
Chỉ để cảm nhận như thế này, em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này.

(Tình yêu như thế này)
Đừng khiến em muốn mình lạc lối trong anh
(Tình yêu như thế này)
Và khi anh ở đây em không thể làm được gì cả
(Tình yêu như thế này)
Không thấy ai khác so sánh được với anh

(Chorus)
Em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này,
Em cuối cùng đã mở to đôi mắt
Em chưa bao giờ biết đến chỉ là một nụ hôn,
Có thể làm thức tỉnh em từ bên trong .
Và em hy vọng nó sẻ tồn tại mãi mãi, vì em đã đi cả ngàn dặm
Chỉ để cảm nhận như thế này, em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này.

Như thế này, như thế này
Em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này
Chưa bao giờ,chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này Uhh
Và em hy vọng nó sẻ tồn tại mãi mãi ,
Vì em đã đi cả ngàn dặm
Chỉ để cảm nhận như thế này,
Không, không, không, không, không
Chỉ để cảm nhận nụ hôn của anh
Ohhh
Chỉ để cảm nhận như thế này
Em chưa bao giờ biết đến tình yêu như thế này. 
×
Top Bottom