[Lyrics] Shock Me Into Love - Lenka

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Just when you think that it will never get you
It comes and throws a lightning bolt right at you
Before you know it now your pulse starts racing
And now your blood is running hot like crazy

Oh, give it everything, everything that you've got

No, I never knew that I could feel this way
No, I never had it running through my veins
No, I never thought that it could be enough
Suddenly you, you shock me into love

It's waiting for you right around the corner
It doesn't have the decency to warn ya
It comes along and taps you on the shoulder
You fall the arms that now will hold ha

Oh, give it everything, everything that you've got

No, I never knew that I could feel this way
No, I never had it running through my veins
No, I never thought that it could be enough
Suddenly you, you shock me into love

Electricity shoots from you to me
Electricity shoots from you to me

No, I never knew that I could feel this way
No, I never had it running through my veins
No, I never thought that it could be enough
Suddenly you, you shock me into love

No, I never knew that I could feel this way
No, I never had it running through my veins
No, I never thought that it could be enough
Suddenly you, you shock me into love
Ngay khi anh nghĩ tình yêu sẽ không tới được với anh
Thì nó lại đến và lao như tia chớp vào anh
Trước khi anh biết tình yêu, giờ nhịp đập của anh bắt đầu rộn ràng
Và dòng máu tươi của anh chảy như cuồng dại

Ôi, trao cho tình yêu tất cả những gì anh có

Không, em chưa bao giờ nghĩ mình cảm thấy như lúc này
Không, tình yêu chưa từng chảy trong em
Không, em không nghĩ thế là đủ
Rồi bỗng nhiên anh, anh đẩy em vào tình yêu

Tình yêu đnag đợi anh đâu đó quanh đây thôi
Tình yêu chẳng lịch sự báo trước
Cứ tiến đến và vỗ vào vai anh
Anh ngã gục trong vòng tay sẽ mãi ôm anh

Ôi, trao cho tình yêu tất cả những gì anh có

Không, em chưa bao giờ nghĩ mình cảm thấy như lúc này
Không, tình yêu chưa từng chảy trong em
Không, em không nghĩ thế là đủ
Rồi bỗng nhiên anh, anh đẩy em vào tình yêu

Dòng điện phát ra từ anh đến bên em
Dòng điện phát ra từ anh đến bên em

Không, em chưa bao giờ nghĩ mình cảm thấy như lúc này
Không, tình yêu chưa từng chảy trong em
Không, em không nghĩ thế là đủ
Rồi bỗng nhiên anh, anh đẩy em vào tình yêu

Không, em chưa bao giờ nghĩ mình cảm thấy như lúc này
Không, tình yêu chưa từng chảy trong em
Không, em không nghĩ thế là đủ
Rồi bỗng nhiên anh, anh đẩy em vào tình yêu

 
×
Quay lại
Top