[Lyrics] Never Knew What Love Meant (ft. Leigh Nash) - Rin'

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Never Knew What Love Meant

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew

Every time I look in your eyes
I see something I can’t deny is new
They take me someplace words just can’t describe
They bring me close to the truth
That I’m telling you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

Let me take you somewhere I know
Above the earth and beyond the air
I’ve touched something I’ve never felt before
It’s something I’ve got to share
And you take me there

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

Let me show you how I feel
You’re everything that I hold as dear
You give me something that I know is real
Whether you’re far or near
But I want you here

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
‘Till there was you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
(I never knew)
I never knew

I never knew what love meant
(I never never knew)
I never knew what love meant
I never knew
(I never knew)
‘Till there was you
‘Till there was you

I never knew what love meant
(Loving you)
I never knew what love meant
(Never never knew)
I never knew
‘Till there was you

I never knew what love meant
I never knew what love meant
I never knew
(I never knew)
‘Till there was you

I never knew
I never knew
Chưa từng yêu..

Em chưa từng biết tình yêu là gì
Em chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu
Em chưa bao giờ biết..

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh
Em nhận ra điều gì đó mà không thể phủ nhận là mới mẻ
Chúng đưa em đến một nơi không gì diễn tả được
Chúng mang sự thật đến em gần
Rằng em đang nói chuyện với anh

Em chưa từng biết tình yêu là gì
Em chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu
Em chưa bao giờ biết..
Cho đến khi gặp được anh

Em chưa từng biết tình yêu là gì
Em chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu
Em chưa bao giờ biết..

Hãy để em dẫn anh đến nơi nào đó em biết
Trên cả hành tinh và vượt cả không gian
Em đã biết đến một điều em chưa từng cảm thấy trước đây
Điều em đã có để nói ra
Và anh mang đến em điều đó

Em chưa từng biết tình yêu là gì
Em chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu
Em chưa bao giờ biết..
Đến khi gặp được anh

Hãy để em cho anh thấy cảm giác của em
Anh là mọi thứ em trân trọng
Anh mang đến em mọi điều chân thật
Dù anh thật xa hay gần bên
Nhưng em cần anh ở đây

Em chưa từng biết tình yêu là gì
Em chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu
Em chưa bao giờ biết..
Đến khi gặp được anh

x3

 

×
Quay lại
Top