[Lyrics] Love Don't Care - Firehouse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Little girl, face all black and blue
But she knows better
That's not the way a man should treat you
But that's ok, she'll change her life tonight
She's leaving him
For a woman who will treat her right

And everybody needs somebody
She could be with anybody
Doesn't matter if it's not another man

Chorus:
Because love don't care who you love
I said love don't care who you love
If you ain't hurting anybody
And if you feel it deep inside
Then love don't care who you love
Don't care who you love

Little girl, she's no sister, she is white
But she loves a brother
Takin' him home to meet her folks tonight
Mom and dad don't understand
We're all the same inside
They just don't realize
That love is always colorblind

And everybody needs somebody
You can be with anybody
It's not the color that makes the man

Because love don't care who you love
I said love don't care who you love
Don't let anybody tell you
That it's wrong if it feels right
'Cuz love don't care who you love
Love don't care

And everybody needs somebody
You can be with anybody
So love someone who makes you happy
Cô bé, đối mặt với những nỗi buồn và sầu thảm
Nhưng cô ấy hiểu rõ hơn
Rằng đó không phải cách mà người đàn ông đúng đắn nên đối xử
Nhưng không sao cả, cô ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời đêm nay
Cô ấy bỏ hắn ta
Vì một người phụ nữ khác sẽ đối xử tử tế với cô

Và ai ai cũng cần người nương tựa
Cô ấy có thể ở bên bất cứ ai
Chẳng hề gì nếu đó không phải người đàn ông khác

ĐK:
Vì tình yêu không màng xem bạn yêu ai
Tôi nói tình yêu không màng xem bạn yêu ai
Nếu bạn không làm tổn thương ai
Và nếu bạn cảm thấy tự đáy lòng mình
Vậy thì tình yêu không màng xem bạn yêu ai
Không màng xem bạn yêu ai

Cô bé, cô không phải tu sĩ, cô trong trắng thuần khiết
Nhưng cô lại yêu một anh chàng
Đưa ảnh về nhà ra mắt gia đình tối nay
Tất cả chúng ta đều một lòng một dạ như nhau
Họ chẳng nhận ra điều gì cả
Rằng tình yêu luôn mù màu

Và ai ai cũng cần người nương tựa
Bạn có thể ở bên bất cứ ai
Đó chẳng phải là sắc màu tạo nên một người đàn ông

ĐK

Và ai ai cũng cần người nương tựa
Bạn có thể ở bên bất cứ ai
Vậy nên hãy yêu người mà có thể khiến bạn
 
Quay lại
Top