[Lyrics] Not Sorry - Terra Naomi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I saw her just the other day,
Seen what you mean, yeah she’s okay,
Seems like a sweet enough girl,
But she’s not me.

You take the lead,
I’ll take your hand,
I’ll follow you just like we planned,
Up to your room and lock the door,

Not sorry.

‘Cause I can see it’s true,
That you adore me.
Let’s not leave this room ‘til tomorrow morning.

‘Cause I don’t care about your plans,
Don’t care if you’re somebody’s man,
I look into your eyes, I know you want me.

So tell her any way you can,
Just let her go, she’ll understand,
And if she doesn’t, that’s too bad,

Not sorry.

I’m not normally quite this bold,
I’ve been a good girl so I’m told,
Not usually the type to take what’s not mine.

But I look at you and I can see that
You’re the only one for me,
Let’s not pretend it’s something else,
I’d rather we not fool ourselves.

And if she’s sad I’ve got some words of comfort,
She’s better off without someone who doesn’t want her.

‘Cause I don’t care about your plans,
Don’t care if you’re somebody’s man,
I look into your eyes, I know you want me.

So tell her any way you can,
Just let her go, she’ll understand,
And if she doesn’t, that’s too bad,

Not sorry.

And I believe in circumstances,
Trust in fate and take your chances,
And I know that love is all we need,
And you will find that love with me,
You will find that love with me.

‘Cause I don’t care about your plans,
Don’t care if you’re somebody’s man,
I look into your eyes, I know you want me.

So tell her any way you can,
Just let her go, she’ll understand,
And if she doesn’t, that’s too bad,

Not sorry.

‘Cause I don’t care about your plans,
Don’t care if you’re somebody’s man,
I look into your eyes, I know you want me.

So tell her any way you can,
Just let her go, she’ll understand,
And if she doesn’t, that’s too bad,

Not sorry.
Tôi đã thấy cô ấy ngày hôm đó,
Đúng như những gì anh mô tả, cô ấy rất tuyết
Nhìn kỹ thì đúng là một cô gái ngọt ngào,
Nhưng cô ấy không phải tôi

Anh là người đi trước
Tôi sẽ nắm tay anh,
Tôi sẽ đi theo anh giống như kế hoạch đã định
Vào phòng anh và khóa cửa lại...

Không xin lỗi

Bởi vì tôi thấy sự thật
Đó là anh đã yêu tôi tha thiết
Để rời bỏ căn phòng đó vào sáng hôm sau.

Bởi vì tôi không quan tâm đến kế hoạch của anh
Không quan tâm nếu anh là một người đàn ông nào đó
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, Tôi biết anh yêu tôi.

Vậy thì hãy nói cô gái kia đi đi
Để cô ta đi, cô ấy sẽ hiểu
Và nếu cô ấy không đồng ý, thật là tệ.

Đừng xin lỗi

Tôi không thể im lặng mãi được,
Tôi từng là một cô gái tốt
Không phải type người không biết suy nghĩ

Nhưng tôi nhìn vào anh và tôi hiểu
Anh là duy nhất của cuộc đời tôi.
Hãy giả vờ có chuyện gì đó xảy ra
Tôi chắn chắn rằng chúng ta sẽ không phai mờ.

Và nếu cô ấy nói Tôi chỉ bị anh tán tỉnh
Thì đó là cô ấy ghen vì chả có ai thích cô ta cả

Bởi vì tôi không quan tâm đến kế hoạch của anh
Không quan tâm nếu anh là một người đàn ông nào đó
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, Tôi biết anh yêu tôi.

Vậy thì hãy nói cô gái kia đi đi
Để cô ta đi, cô ấy sẽ hiểu
Và nếu cô ấy không đồng ý, thật là tệ.

Đừng xin lỗi

Tôi tin vào hoàn cảnh nào
Thì định mệnh cũng đưa chúng ta với nhau
Và tôi biết tình yêu là những gì chúng ta cần
Và tôi cũng hiểu rằng anh phải tìm tình yêu của tôi

Bởi vì tôi không quan tâm đến kế hoạch của anh
Không quan tâm nếu anh là một người đàn ông nào đó
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, Tôi biết anh yêu tôi.

Vậy thì hãy nói cô gái kia đi đi
Để cô ta đi, cô ấy sẽ hiểu
Và nếu cô ấy không đồng ý, thật là tệ.

Đừng xin lỗi

Bởi vì tôi không quan tâm đến kế hoạch của anh
Không quan tâm nếu anh là một người đàn ông nào đó
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, Tôi biết anh yêu tôi.

Vậy thì hãy nói cô gái kia đi đi
Để cô ta đi, cô ấy sẽ hiểu
Và nếu cô ấy không đồng ý, thật là tệ.

Đừng xin lỗi

 
×
Quay lại
Top