AS LONG AS YOU LOVE ME (Lời Dịch Anh Việt) Backstreet Boys

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.221
AS LONG AS YOU LOVE ME


Backstreet Boys

Facebook:
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/140072897152336/

Although loneliness has always been a friend of mine
Dẫu cô đơn đã luôn luôn là một người bạn thân quen
I'm leaving my life in your hands
Anh phó mặc đời mình dưới bàn tay em
People say I'm crazy and that I am blind
Người ta nói anh điên khùng và rằng anh mù quáng
Risking it all in a glance
Liều tất cả chỉ trong một thoáng
And how you got me blind is still a mystery
Và chuyện em khiến anh mù lòa vẫn là một kì bí
I can't get you out of my head
Anh không thể xua em khỏi tâm trí
Don't care what is written in your history
Chẳng màng điều được ghi trong tiểu sử thanh danh
As long as you're here with me
Bao lâu mà em ở bên anh

I don't care who you are
Chẳng để ý em là chi
Where you're from
Chốn em khởi đi
What you did
Em làm gì
As long as you love me
Chỉ cần em mãi yêu anh
Who you are
Nhân thân gì
Where you're from
Gốc gác chi
Don't care what you did
Đã làm gì, cần chi
As long as you love me
Chỉ cần em vẫn thương anh

Every little thing that you have said and done
Mọi điều nhỏ nhoi mà em đã nói, em đã làm
Feels like it's deep within me
Cảm như thể sâu tận tâm khảm
Doesn't really matter if you're on the run
Chẳng thành vấn đề liệu em trên đường trốn chạy
It seems like we're meant to be
Dường như mình trời đã định duyên may

I don't care who you are
Chẳng để ý em là chi
Where you're from
Chốn em khởi đi
What you did
Em làm gì
As long as you love me
Chỉ cần em mãi yêu anh
Who you are
Nhân thân gì
Where you're from
Gốc gác chi
Don't care what you did
Đã làm gì, cần chi
As long as you love me
Chỉ cần em vẫn thương anh

I've tried to hide it so that no one knows
Anh đã cố giấu biệt để mà không ai biết
But I guess it shows
Nhưng đoán nó cứ hiển hiện
When you look into my eyes
Khi em nhìn vào đôi mắt thiện
What you did and where you're coming from
Chuyện em đã làm và chốn em xuất thân
I don't care, as long as you love me, baby
Chẳng bận tâm, miễn là em thương anh, cưng ạ

I don't care who you are
Chẳng để ý em là chi
Where you're from
Chốn em khởi đi
What you did
Em làm gì
As long as you love me
Chỉ cần em mãi yêu anh
Who you are
Nhân thân gì
Where you're from
Gốc gác chi
Don't care what you did
Đã làm gì, cần chi
As long as you love me
Chỉ cần em vẫn thương anh

Who you are
Em là chi
Where you're from
Chốn em khởi đi
What you did
Em làm gì
As long as you love me
Chỉ cần em mãi yêu anh

What you did
Em làm gì
I don't care as long as you love me
Anh cần chi, chỉ cần em mãi yêu anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top