[Lyrics] Love Love Love - James Blunt

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm not looking for us
And neither should you.
Absolutely gorgeous,
Then nothing I say is true.
You won't find yourself
In these guilty eyes

{'Cause I love anybody who's
fool enough to believe
And you're just one of many who
broke their heart on me
And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

Love, love, love
I can't take your
Love, love, love}

And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

I will wrap my body
In other women's arms.
Make love in a hurry,
Feel better than I am.
Hope you find yourself
In someone else's eyes

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe
And you're just one of many who
broke their heart on me
And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

Love, love, love
I can't take your
Love, love, love

And so I say I don't love you

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe (Love,
love, love)
And you're just one of many
who broke their heart on me
(Love, love, love)
And so I say I don't love
you, (Love, love, love)
Though it kills me
'Cause it's a lie

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe (Love,
love, love)
And you're just one of many
who broke their heart on me
(Love, love, love)
And so I say I don't love
you, (Love, love, love)
Though it kills me
It's a lie that sets you free.
Tôi không tìm kiếm cho đôi ta
và em cũng sẽ không như thế
hoàn toàn đẹp đẽ
Rồi chẳng có gì tôi nói mà thành thật
Em sẽ không tìm kiếm bản thân
trong đôi mắt tội lỗi này

{Bởi vì tôi yêu quý bất cứ những ai
khờ khạo để tin tưởng vào
Và em là một trong số nhiều người
phá vỡ trái tim họ trong tôi
và nói rằng không yêu em nữa,
dù rằng điều đó giết chết tôi
đó là điều dối trá để khiến cho em tự do

Tình yêu, tình yêu
Tôi không thể đón nhận
Tình yêu

Thế nên tôi nói rằng không yêu em
Dù rằng điều đó giết chết tôi
Đó là lời nói dối để khiến em được tự do

Tôi sẽ phủ quanh mình
Vòng tay của những phụ nữ khác
Yêu đương trong vội vã
Cảm thấy tốt hơn chính mình
Hy vọng em tìm thấy bản thân em
Trong đôi mắt của một ai đó

[Lặp lại]

Và thế nên tôi nói rằng không yêu em

Bởi vì tôi yêu ai đó
Đủ khờ khạo mà tin vào
(Tình yêu)
Và em chỉ là một trong số nhiều người
Phá vỡ trái tim họ trong tôi
(Tình yêu)
Và thế nên tôi nói rằng không yêu em
(Tình yêu)
Dù rằng điều đó giết chết tôi
Bởi vì đó là lời dối trá

...
Bởi vì đó là lời dối trá để khiến em tự do

 
×
Quay lại
Top