[Lyrics] I Love You But - Jeremy Thurber

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You know
It's hard to say
My feelings change
But I cant look away
Alright do your things
I can't be what you need
Cause it's not up to me
But you
Don't wanna believe it
There's so much to hide

So much try
So much to try
Something ain't right
And I don't know
How to fix it
Don't waste your time
I promise I
Don't want to lie
Anymore, anymore, ohh

Cause love
Is just
A game you play
But sometimes you lose
Don't know what else
I can say
To get it through
Girl sometimes
It might be tough
When I say

I love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
I love you
Love you love
You love you
Love you but

I see you start to cry
But I don't move
You see it in my eyes
I'm over you
I guess we in too deep
And now
I'm losing sleep
But you keep trying
To make this work

There's so much to hide
So much to try
Something ain't right
And I don't know
How to save it
Don't waste your time
I promise
I don't want to lie
Don't want to lie anymore

Cause love
Is just
A game you play
But sometimes you lose
Don't know what else
I can say
To get it through
Girl, sometimes
It might be tough, oh
When I say

I love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but

But I
Can't be honest
I can't
When I'm with you
And I don't want
To think
It for once
I'm telling you
The truth
How can I do this
I try
To stick it through
I try, I try, I try
But I don't love you

Cause love
Is just
A game you play
But sometimes you lose
Don't know what else
I can say
To get it through
Girl, sometimes
It might be tough
(It might be tough)
When I say

I love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
(I'm so sorry)
I love you
Love you
Love you
Love you
Love you but
It's over
Em biết đấy
Thật khó nói...
Cảm xúc của anh thay đổi rồi
Nhưng anh vẫn chẳng thể quay đi
Được rồi, em cứ làm việc của em đi
Anh không thể là những gì em cần
Vì điều đó đâu có phụ thuộc vào anh
Nhưng em
Chẳng muốn tin
Có nhiều thứ để che giấu lắm.

Cố gắng thật nhiều
Gắng gượng biết bao
Vẫn có thứ gì đó không ổn
Và anh chẳng biết
Phải sửa thế nào
Đừng lãng phí thời giờ nữa
Anh hứa, anh...
Chẳng muốn dối lừa nữa đâu...

Vì tình yêu
Chỉ là trò đùa cho em giỡn
Nhưng đôi lúc em thua
Không biết gì nữa
Và anh có thể nói
Để có thể vượt qua
Em yêu à, đôi lúc...
Có thể thật mạnh mẽ
Khi anh cất lời.

Anh yêu em nhưng
Anh yêu em...
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em, nhưng...
Anh yêu em
Yêu em yêu
Em chỉ yêu mình em
Yêu em, nhưng...

Anh thấy em bắt đầu khóc
Nhưng đừng có đi
Em thấy trong mắt anh này
Anh vượt qua em rồi
Anh đoán chúng ta đang ở quá sâu
Và giờ đây
Anh chẳng thể ngủ được
Nhưng em vẫn cố gắng
Làm cái việc đó.

Có biết bao điều dấu diếm
Cố gắng thật nhiều
Gắng gượng biết bao
Vẫn có thứ gì đó không ổn
Và anh chẳng biết
Phải sửa thế nào
Đừng lãng phí thời giờ nữa
Anh hứa, anh...
Chẳng muốn dối lừa nữa đâu
Chẳng muốn dối lừa nữa đâu

Vì tình yêu
Chỉ là trò đùa cho em giỡn
Nhưng đôi lúc em thua
Không biết gì nữa
Và anh có thể nói
Để có thể vượt qua
Em yêu à, đôi lúc...
Có thể thật khó khăn
Khi anh cất lời.

Anh yêu em nhưng
Anh yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em, nhưng
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Anh yêu em
Yêu em nhưng

Nhưng anh...
Chẳng thể thành thực
Anh không thể...
Khi anh bên em
Và anh không muốn
Nghĩ rằng
Chỉ một lần
Anh sẽ nói với em
Sự thật
Anh có thể làm thế nào
Để vượt qua
Anh cố, cố và cố
Nhưng anh không yêu em.

Vì tình yêu
Chỉ là trò đùa cho em giỡn
Nhưng đôi lúc em thua
Không biết gì nữa
Và anh có thể nói
Để có thể vượt qua
Em yêu à, đôi lúc...
Có thể thật khó khăn
(Có thể thật khó khăn)
Khi anh cất lời.

Anh yêu em nhưng
Anh yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em, nhưng
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em nhưng
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em nhưng
(Anh xin lỗi)
Anh yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em
Yêu em nhưng...
Hết rồi.

 

×
Quay lại
Top