[Lyrics] Listen To Your Heart - BeFour

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sometimes the world around you falls apart
And it's hard for you to believe
That there's a miracle deep in your heart
There's a chance that you can succeed
It happens once in a lifetime
It's up to you


Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
Just make a brand new friend
Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
And you'll be the hero in the end


Sometimes you feel like you're the only one
And the world turns its back to you
I know you find a reason to be strong
And your dream is becoming true
Just be sure this is your time
Grey skies turn blue


Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
Just make a brand new friend
Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
And you'll be the hero in the end


Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
Just make a brand new friend
Listen to your heart when someone's calling
When you hear a cry for help
Never tear apart when you are falling
And you'll be the hero in the end
Đôi khi thế giới quanh bạn sụp đổ
Và thật khó để bạn tin được
Rằng có một phép màu ẩn sâu trong tâm hồn của bạn
Có một cơ hội để bạn có thể tiếp tục
Chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời
Tất cả đều phụ thuộc ở bạn


Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Hãy tạo ra dấu hiệu cho tình bạn mới
Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Và bạn sẽ là người hùng mãi mãi


Đôi khi bạn cảm thấy như bạn là người duy nhất
Và thế gian quay lưng lại với bạn
Mình biết bạn tìm thấy một lý do để trở nên mạnh mẽ
Và giấc mơ của bạn thành hiện thực
Hãy chắc rằng đây là thời đại của bạn
Bầu trời u ám sẽ chuyển màu trong xanh


Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Hãy tạo ra dấu hiệu cho tình bạn mới
Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Và bạn sẽ là người hùng mãi mãi


Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Hãy tạo ra dấu hiệu cho tình bạn mới
Hãy lắng nghe trái tim bạn khi có ai đó đang gọi
Khi bạn nghe thấy tiếng gào thét cầu cứu
Sẽ chẳng có lệ rơi khi bạn đang gục ngã
Và bạn sẽ là người hùng mãi mãi

 
×
Top Bottom