[Lyrics] Listen With Your Heart - Casey Donovan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When you can't find your way through the night
When you've lost touch and nothings feeling right
You can't find that path that leads you on
And you don't know which road to choose
That's when you've got to

- Repeat :
Listen with your heart
Listen to your soul
Inside you'll find the answer
The place you need to go

Listen with your heart
Your heart will let you know
No matter where you are
Just listen and your heart will lead you home

And when this world has got your mind confused, oh
Just like your faith has gone and run out on you
You can't find that faith in your soul
You don't know which road to choose
That's when you've got to

Listen with your heart
Listen to your soul
Inside you'll find the answer
The place you need to go

Listen with your heart
Listen and your heart will let you know
No matter where you are
The truth is never far
Just listen and your heart will lead you home

We all lose our way sometimes
we all lose our faith sometimes
If you just believe and just be strong
Your heart will do you through

Listen with your heart
Listen to your soul
Inside you'll find the answer
The place you need to go

Listen with your heart
Listen and your heart will let you know
No matter where you are
The truth is never far
Just listen and your heart will lead you home

The truth is never far
Just listen and your heart will lead you home
Khi trong màn đêm anh chẳng tìm thấy lối ra
Khi ngọn đuốc kia đã bị đánh mất
và cảm giác về mọi điều ôi sao quá lạ,
Anh chẳng thể nào tìm thấy nẻo đường dẫn lối anh đi
Và anh chẳng biết con đường nào mà mình phải chọn,
Đó chính là khi mà anh phải:

Lắng nghe chính trái tim anh mách bảo
Lắng nghe chính linh hồn anh dẫn lối
Tự thẳm sâu trong tâm hồn anh sẽ tìm ra
Câu trả lời về nơi mà anh cần phải đến.

Hãy lắng nghe trái tim anh mách bảo
Chính trái tim kia sẽ chỉ cho anh biết
Rằng cho dù anh ở bất cứ nơi đâu
Chỉ cần lắng nghe và trái tim sẽ dẫn lối đi về.

Và khi thế giới này khiến tâm hồn anh trở nên mê loạn
Niềm tin kia cứ như chẳng còn nữa trong thân xác anh
Anh chẳng thể tìm thấy niềm tin trong cõi lòng sâu thẳm
Anh chẳng biết con đường nào cần phải chọn,
Đó chính là khi mà anh phải:

Lắng nghe chính trái tim anh mách bảo
Lắng nghe chính linh hồn anh dẫn lối
Tự thẳm sâu trong tâm hồn anh sẽ tìm ra
Câu trả lời về nơi mà anh cần phải đến.

Hãy lắng nghe trái tim anh mách bảo
Chính trái tim kia sẽ chỉ cho anh biết
Rằng cho dù anh ở bất cứ nơi đâu
Chỉ cần lắng nghe và trái tim sẽ dẫn lối trở về.

Đôi lúc tất cả chúng ta trở nên lạc lối
Và đánh mất niềm tin thỉnh thoảng đôi khi
Nếu anh cứ vững tin và mạnh mẽ đương đầu
Trái tim anh sẽ khiến anh vượt qua mọi gian khó.

Hãy lắng nghe chính trái tim anh mách bảo
Lắng nghe chính linh hồn anh dẫn lối
Tự thẳm sâu trong tâm hồn anh sẽ tìm ra
Câu trả lời về nơi mà anh cần phải đến.

Hãy lắng nghe trái tim anh mách bảo
Chính trái tim kia sẽ chỉ cho anh biết
Rằng cho dù anh ở bất cứ nơi đâu
Sự thật kia chẳng ở đâu xa lắm
Chỉ c
 

×
Quay lại
Top