[Lyrics] With All Your Heart - Plus One

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️With All Your Heart

You make this world a better place
When you try your best each day
Just listen and your heart will show the way

It will make you strong inside
Everytime you do what's right
In a time of darkness you'll find light


You'll find you have the courage within
(Courage within)
To fight for what you truly do believe in

With all your heart
I know you can do anything
With a little faith you can reach right up to
The highest star


There's no mountain you can't climb
Just look inside your heart you'll find
The strength inside
All you have to do is try
With all your heart

There's a difference you can make
So never underestimate
The power of what one can really do

Nothing's going stand in your way
(Nothing's gonna stand in your way)
Cause now you know you've got what it takes
To save the day

With all your heart
I know you can do anytihg
With a little faith you can reach right up to
The highest star


There's no mountain you can't climb
Just look inside your heart you'll find
The strength inside
All you have to do is try
With all your heart

If you start to stumble
And if you start to fall
(If you start to fall)

Just keep reaching for your dreams
And know you're going to catch them all

With all your heart
(With all your heart)
You know you can do anything
With a little faith you can reach right up to
The highest star

There's no mountain you can't climb

Just look inside your heart you'll find
The strength inside
All you have to do is try
With all your heart

All your heart
(All your heart)
With all your heart
Với Cả Con Tim


Bạn đã khiến thế giới này thành nơi tuyệt vời hơn
Khi cố gắng sống tốt mỗi ngày
Chỉ cần lắng nghe và trái tim bạn sẽ chỉ cách

Điều đó sẽ khiến sâu thẳm trong bạn trở nên mạnh mẽ
Mỗi lúc bạn làm đúng
Trong lúc tối tăm, bạn sẽ tìm ra ánh sáng

Bạn sẽ nhận ra rằng bạn luôn phải khuyến khích

(luôn cổ vũ)
Chiến đấu cho điều mà bạn thành tâm tin tưởng

Với cả trái tim
Tôi biết bạn có thể làm mọi điều
Với chút niềm tin, bạn có thể với tới
Vì sao xa vời nhất

Chẳng có ngọn núi nào bạn không thể leo
Chỉ cần nhìn vào trái tim, bạn sẽ nhận ra

Có một sức mạnh tiềm ẩn
Tất cả bạn cần làm là cố gắng
Với cả trái tim

Có một sự khác biệt mà bạn có thể tạo thành
Thế nên đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng
Sức mạnh mà người ta có thể thực hiện
Sẽ chẳng có gì chắn trên con đường bạn
(Sẽ chẳng có gì chắn trên con đường bạn)

Vì giờ, bạn đã hiểu mình có được điều gì
Khi tận dụng từng ngày

Với cả trái tim
Tôi biết bạn có thể làm mọi điều
Với chút niềm tin, bạn có thể với tới
Vì sao xa vời nhất

Chẳng có ngọn núi nào bạn không thể leo
Chỉ cần nhìn vào trái tim, bạn sẽ nhận ra

Có một sức mạnh tiềm ẩn
Tất cả bạn cần làm là cố gắng
Với cả trái tim

Nếu bạn có trượt chân
Và ngã quỵ
( Nếu bạn ngã quỵ)
Chỉ cần mãi với tới giấc mơ của mình
Và tôi biết rằng bạn sẽ có được chúng


Với cả trái tim
Tôi biết bạn có thể làm mọi điều
Với chút niềm tin, bạn có thể với tới
Vì sao xa vời nhất

Chẳng có ngọn núi nào bạn không thể leo
Chỉ cần nhìn vào trái tim, bạn sẽ nhận ra
Có một sức mạnh tiềm ẩn
Tất cả bạn cần làm là cố gắng

Với cả trái tim

Cả trái tim


 

×
Quay lại
Top