[Lyrics] King Of Thieves - Christina Grimmie

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Ah-ah


Comin' home
The lock's broken
And the doors wide open
It's all gone, it's all gone now


I look around
It's just white walls
Listen now to echoes
It's all gone, it's all gone now


Ever since you broke into me
Ever since you left with the key
I can't open up for anyone any more, any more


You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of


Inside I'm hollow
'Cause you carved my heart out
It's all gone, it's all gone now


Whoa-oh


'Cause you delt a cold hand
I'm stripped to nothing
Take it all, take it all yeah-yeah


Ever since you broke into me
Ever since you left with the key
I can't open up for anyone any more, any more


You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of


I'll play the victim
'Cause you planned it out
Like cops and robbers
Just surrender now


You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me


King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of


Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Ah-ah


Về đến nhà
Ổ khóa bị bẽ gãy
Cửa nhà mở tang hoang
Mất rồi, mất hết rồi


Tao nhìn quanh
Bốn bề tường trắng vắng lặng
Nghe thấy những tiếng vọng
Mất rồi, mất sạch rồi


Từ khi mày đột nhập vào chính tao đây
Từ lúc mày ra đi cùng cái chìa khóa
Tao không thể mở lòng ra với ai, không ai hết


Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao


Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao


Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Là cái đồ...


Trong tao rỗng tuếch
Bởi mày khoét trái tim tao rớt ra rồi
Mất rồi, mất hết rồi


Whoa-oh


Bởi mày thọc bàn tay lạnh ngắt vào
Và tao đây mất trắng
Lấy đi, lấy hết đi yeah-yeah


Từ khi mày đột nhập vào chính tao đây
Từ lúc mày ra đi cùng cái chìa khóa
Tao không thể mở lòng ra với ai, không ai hết


Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao


Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao


Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Mày là cái thứ...


Tao sẽ nhập vai nạn nhân
Bởi mày đã biên kịch sẵn mà
Khi mật thám và kẻ trộm
Giờ chỉ còn nước đầu hàng thôi


Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao


Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao


Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Mày là cái thứ...


Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh

 
×
Top Bottom