[Lyrics] Last One Standing - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
How many times are you gonna try to shut me out?
I told you once, told you twice, I ain't gonna turn back around
You can say whatever, try to mess with me
I don't care, I'm not scared
You don't have to say your sorry, save your sympathy
With a friend like you, I don't need an enemy
I would give you time if you were worth it
But guess what, you're not worth it

[Chorus]

Whoa-oh, Woah-oh, I'm always gonna be the last one standing
Whoa-oh, Whoa-oh, Cause I'm never gonna give up trying
And now I'm ready to go, I'm here, waiting for you
And I'm gonna be the last one standing
The last one standing

Did you think that I would surrender easily?
Just like that, you were getting rid of me
Is that the way you saw it all go down?
I don't think, I don't think so
There's not a word you can say that I've hadn't heard before
So give it up, give it up unless you want a little more
You think you're pretty tough, so let's throw down
It's alright, I'm alright

Whoa-oh, Woah-oh, I'm always gonna be the last one standing
Whoa-oh, Whoa-oh, Cause I'm never gonna give up trying
And now I'm ready to go, I'm here, waiting for you
And I'm gonna be the last one standing

I won't give up, I keep trying
(I'm always gonna be the last one standing)
It's not over, I keep fighting
(I'm always gonna be the last one standing)
I won't give up, I keep trying
(I'm always gonna be the last one standing)
It's not over, I keep fighting
I keep fighting!

Whoa-oh, Woah-oh, I'm always gonna be the last one standing
Whoa-oh, Whoa-oh, Cause I'm never gonna give up trying
And now I'm ready to go, I'm here, waiting for you
And I'm gonna be the last one standing [x2]

Whoa-oh, Whoa-oh, the last one standing [x2]
Mày cố xa lánh tôi bao nhiêu lần rồi?
Tao đã nói với mày một lần, hai lần, rằng tao sẽ không quay đầu lại nữa đâu
Mày nói cái đệch gì cũng được, cố gây chuyện với tao
Tao không quan tâm, tao không sợ gì hết
Mày không phải nói xin lỗi, giữ lấy lòng thương hại của người khác đi
Với một đứa bạn như mày, tao còn cần gì kẻ thù nữa
Tao sẽ giành thời gian với mày nếu mày xứng đáng
Nhưng đoán đi xem nào, mày đâu có đáng đâu

Whoa-oh, Woah-oh, tao luôn là kẻ cuối cùng đứng đó
Whoa-oh, Woah-oh, bởi vì tao sẽ không từ bỏ đâu
Và giờ tao đã sẵn sàng ra đi, tao ở đây, đợi mày
Tao sẽ trở thành kẻ cuối cùng đứng trơ ra đó.
Kẻ cuối cùng hiên ngang.

Mày nghĩ tao có từ bỏ dễ dàng đến thế sao
Chỉ như thế thôi, mày định xóa sổ tao luôn
Mày nhìn mọi chuyện như thế đó hả?
Tao không nghĩ, không nghĩ vậy đâu
Không có lời nào mày thốt ra mà trước kia tao chưa từng nghe
Từ bỏ đi, từ bỏ đi trừ khi mày muốn thêm ít nữa
Mày nghĩ mày chịu đựng khá há, thế thì oánh lộn thử nào
Được thôi, tao ổn mà

Whoa-oh, Woah-oh, tao luôn là kẻ cuối cùng đứng đó
Whoa-oh, Woah-oh, bởi vì tao sẽ không từ bỏ đâu
Và giờ tao đã sẵn sàng ra đi, tao ở đây, đợi mày
Tao sẽ trở thành kẻ cuối cùng đứng trơ ra đó.
Kẻ cuối cùng hiên ngang.

Tao không từ bỏ, tao cứ cố gắng
(Tao sẽ luôn là kẻ cuối cùng đứng đó)
Chuyện chưa hết đâu, tao sẽ chiến đấu tiếp
(Tao sẽ luôn là kẻ cuối cùng đứng đó)
Tao không từ bỏ, tao cứ cố gắng
(Tao sẽ luôn là kẻ cuối cùng đứng đó)
Chuyện chưa hết đâu, tao sẽ chiến đấu tiếp
Tao cứ chiến tiếp!

Whoa-oh, Woah-oh, tao luôn là kẻ cuối cùng đứng đó
Whoa-oh, Woah-oh, bởi vì tao sẽ không từ bỏ đâu
Và giờ tao đã sẵn sàng ra đi, tao ở đây, đợi mày
Tao sẽ trở thành kẻ cuối cùng đứng trơ ra đó.

Whoa-oh, Whoa-oh, kẻ cuối cùng đứng đó.


 

×
Quay lại
Top