[Lyrics] Where Were You (On Our Wedding Day) - Billy Joel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Where were you on our wedding day?
I got bad news that you went away
Where were you on our wedding day?
You did me wrong now you must pay
Whoa oh (whoa oh) give me back my ring (my ring) whoa oh (whoa oh)
Whoa oh (whoa oh) I ain't gonna let you keep a thing (a thing), whoa oh

Where were you when I said "I do"?

Everybody laughed and my inlaws too
Where were you when I turned around
Someplace you knew you never could be found
Whoa oh (whoa oh), give me back my ring (my ring), whoa oh (whoa oh)
Whoa oh (whoa oh), I ain't gonna let you keep a thing (a thing), whoa oh

Where were you when I searched the town?
And turned the whole neighborhood upside down
Where were you, little girl I say?

Where were you on our wedding day?
Whoa oh (whoa oh), give me back my ring (my ring), whoa oh (whoa oh)
Whoa oh (whoa oh), I ain't gonna let you keep a thing (a thing), whoa oh

Em đã ở đâu trong ngày cưới chúng mình vậy?
Anh có một tin xấu đó là em đã cao chạy xa bay
Em đã ở đâu trong ngày cưới chúng mình vậy?
Em đã đối xử với anh không tốt nên giờ em phải trả giá

Whoa oh (whoa oh) hãy trả lại nhẫn cưới đi (cái nhẫn của anh) whoa oh (whoa oh)
Whoa oh (whoa oh) Anh không thể để em giữ thứ gì cả (dù là một thứ)
Whoa oh

Em đã ở đâu khi anh nói "Con đồng ý"?
Mọi người cười nhạo và quyền lợi hợp pháp của anh cũng vậy
Em đã ở đâu khi anh quay đầu lại
Đâu đó mà em biết rằng mình sẽ không bao giờ bị tìm thấy
Whoa oh (whoa oh), trả nhẫn đây cho anh (nhẫn của anh mà), whoa oh (whoa oh)

Whoa oh (whoa oh), anh sẽ không để em giữ thứ gì cả (dù là một thứ) whoa oh

Em ở đâu khi anh tìm kiếm cả thị trấn?
Và làm loạn nhặng xị cả làng xóm lên
Em đã ở đâu, cô bé nhỏ? anh nói rằng
Em đã ở đâu trong ngày cưới của chùng mình?
Whoa oh (whoa oh), trả nhẫn đây cho anh (nhẫn của anh mà), whoa oh (whoa oh)
Whoa oh (whoa oh), anh sẽ không để em giữ thứ gì cả (dù là một thứ) whoa oh

 
×
Quay lại
Top