[Lyrics] Whoa Oh - Selena Gomez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

I candy-coat and cover everything
But I'm still hiding underneath
It's been a long time,
It's been a long time
A thousand faces looking up at me
Hands all pointing to the ceiling
Oh what a feeling


I've got friends in highly low places
I'm standing on post, and I'm posted up
Cant afford to lose them
I've got friends and highly low places
I'll go inside when I wanna party
Grab a girl and dance (don't touch me)

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Why do I put myself in these situations

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
I keep pushing myself even though
I can't take it at all, whoa

Girl, who taught you how to move like that?
At this pace you're at you're at you're going way too fast
I, I saw you from across the room
It's me vs. every guy
It's your choice, you choose


I've got friends in highly low places
It's been a long time it's been a long time
And maybe baby you can rise above the rest to meet me

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Why do I put myself in these situations
Whoa Whoa oh Whoa oh,
I keep pushing myself even though
I can't take it at all

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Why do I put myself in these situations
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
I keep pushing myself even though
I can't take it at all,

You're worth,
Losing my self esteem
Your clever words mean

Nothing more to me than
Than a line I heard in a movie
You're worth,
Losing my losing my losing my self esteem
You're not worth,
Putting myself in these situations

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Why do I put myself in these situations

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
I keep pushing myself even though
I can't take it at all
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Why do I put myself in these situations
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
I keep pushing myself even though
I can't take it at all
Tôi, cái áo choàng ngọt ngào và bao lấy mọi thứ.
Nhưng tôi vẫn đang trốn tránh.
Đã một thời gian dài.
Đã một thời gian dài.
Một ngàn gương mặt tìm kiếm tôi.
Tất cả những bàn tay đang chỉ về chỗ cao nhất.
Ôi, cảm giác gì đây.


Tôi đã có những người bạn ở nơi rất bé nhỏ.
Tôi đang đứng ở bưu điện và thông báo.
Không thể để mất họ.
Tôi đã có những người bạn ở nơi rất bé nhỏ.
Tôi đi vào trong khi tôi muốn tới bữa tiệc.
Túm lấy một cô gái và nhảy (đừng chạm vào tôi).

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tại sao tôi không tự đặt mình vào vị trí này.

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tôi cố gắng thành công trong mọi việc thậm chí dù
Tôi không thể nắm lấy hết, whoa.

Cô gái, ai dạy cho cô biết cách lắc thế này?
Ở bước này bạn thì bạn thì đang đi rất nhanh trên con đường.
Tôi, tôi đã thấy bạn ở bên kia căn phòng.
Đó là tôi và các chàng trai.
Đó là lựa chọn của bạn, bạn chọn


Tôi đã có những người bạn ở nơi rất bé nhỏ.
Đã mất một thời gian dài đã mất một thời gian dài.
Và có lẽ cô gái, bạn có thể đi lên trên giấc mơ để gặp tôi.

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tại sao tôi không tự đặt mình vào vị trí này.
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tôi cố gắng thành công trong mọi việc thậm chí dù
Tôi không thể nắm lấy hết, whoa.

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tại sao tôi không tự đặt mình vào vị trí này.
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tôi cố gắng thành công trong mọi việc thậm chí dù
Tôi không thể nắm lấy hết, whoa.

Bạn rất đáng giá.
Uổng phí sự kính mến cái tôi của tôi.
Từ tử tế của bạn nghĩa là

Không có gì nhiều để tôi hơn
Hơn cái dòng tôi nghe trong một bộ phim.
Bạn rất đáng giá,
Uổng phí sự kính mến cái tôi của tôi.
Bạn không đáng giá,
Việc tự đặt bản thân vào vị trí đó..

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tại sao tôi không tự đặt mình vào vị trí này.

Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tôi cố gắng thành công trong mọi việc thậm chí dù
Tôi không thể nắm lấy hết, whoa.
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tại sao tôi không tự đặt mình vào vị trí này.
Whoa oh Whoa oh Whoa oh,
Tôi cố gắng thành công trong mọi việc thậm chí dù
Tôi không thể nắm lấy hết, whoa.


 
×
Quay lại
Top