[Lyrics] Hollywood - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?(3x)
Let me tell you
A little story about the girl I know
Aint got no talent
But always trying to get the leading role

Shes aiming high (Shes aiming high)
International names (Way to go!)

Wear golden shoes (Wear golden shoes)
To reach for glory and fame, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

She dreams of Hollywood!(2x)


Shes taking classes
Watching movies to learn herself to act
But the truth is
A waste of money and thats the simple fact

Still lives at home (Still lives at home)
Cause shes daddys girl (Way to go!)
The race goes on (The race goes on)
Of getting diamonds and pearls, a-whoa a-whoa!


What? Uh oh she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

Dream of Hollywood (Its all she can do)
Dream of Hollywood (And I know its true)
Dream of Hollywood (Its all she can do)
Dream of Hollywood (And I know its true)


What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?(3x)

What, uh oh!
What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood (3x)
Hãy để tôi nói cho bạn nghe
Một câu chuyện nhỏ về cô gái mà tôi biết
Không phải là không có tài năng

Nhưng luôn luôn cố gắng để chiếm lấy vai trò chủ đạo

Cô ấy nhằm tới địa vị cao (Cô ấy nhằm tới địa vị cao)
Danh tiếng quốc tế (con đường để đi!)
Mang những chiếc giày vàng (Mang những chiếc giày vàng)
Để vươn tới vinh quang và danh vọng, a-whoa a-whoa!

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng

Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Cô ước mơ của Hollywood!(2x)

Cô ấy tham gia các lớp học
Xem phim để học cách diễn xuất
Nhưng sự thật là
Một sự lãng phí tiền bạc và đó là một thực tế đơn giản

Vẫn sống ở nhà (vẫn sống ở nhà)

Bởi vì cha của cô ấy (con đường để đi!)
Cuộc đua vẫn diễn ra (cuộc đua vẫn diễn ra)
Dành những viên kim cương và ngọc trai, a-whoa a-whoa!

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Giấc mơ Hollywood (Đó là tất cả cô ấy có thể làm)

Giấc mơ Hollywood (Và tôi biết đó là sự thật)
Giấc mơ Hollywood (Đó là tất cả cô ấy có thể làm)
Giấc mơ Hollywood (Và tôi biết đó là sự thật)

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood (3x)

Gì cơ? Uh oh
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng

Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood

 

×
Quay lại
Top