[Lyrics] When The Waters Rise - Casey Darnell

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

You are holding me together with hands that hold forever
God, you are strong
And when the storm around me rages
Your love never changes
God, you are strong
And you are with me Lord, always with me Lord

When the waters rise around me, i am safe

In the valley Lord, you are near always
You have me surrounded by your grace
When my strength is gone, i won't be afraid
You are with me always

My refuge, when the walls have fallen
You are near the broken
God, you are strong
For you make beauty from ashes with love that never ceases

God, you are strong

When the seems no way, you are here with me
And this life brings pain, you are here with me
I won't be afraid, you are here with me
You are all i need and you are here with me
Ngài bao bọc lấy con cùng đôi tay luôn giữ vững đời đời
Chúa trời hỡi, ngài thật mạnh mẽ

Và khi bão tố nổi lên quanh con thật dữ dội
Tình yêu thương của ngài cũng đâu đổi thay
Chúa, ngài mạnh mẽ quá
Và ngài luôn bên con, luôn ở bên con, chúa trời hỡi.

Khi sóng nước dâng lên quanh con vẫn an toàn
Hay trong thũng lũng, Chúa trời, ngài vẫn luôn ở bên
Con được ngài che chở
Lúc sự bền bỉ của con biến mất, con cũng sẽ không sợ hãi

Vì ngài luôn ở cạnh con thôi.

Nơi nương tựa của đời con, khi thành quách đều ngã xuống
Ngài luôn ở gần những người cùng khổ
Thì Chúa trời hỡi, ngài vẫn mạnh mẽ quá
Vì ngài tạo ra cái đẹp từ tro bụi cùng với tình thương chẳng bao giờ ngừng lại cả.
Chúa trời hỡi, ngài thật mạnh mẽ...

Khi không còn cách nào khác nữa, ngài cũng vẫn ở đây bên thôi
Và khi đời này mang đến toàn nỗi đau, ngài cũng vẫn ở nơi đây, bên con

Con sẽ không sợ hãi, ngài ở đây cùng con rồi
Ngài là tất cả những gì con cần đến và ngài ở bên con thôi...

 
×
Top Bottom