[Lyrics] No Idea - All Time Low

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I was dreaming we were running from the city burning down, down, down
Made a break, a new escape, and let the world crash down, down, down


Now there's a piece of me
Tells me I shouldn't leave
Every time I see your face
(Every time I see your face)
Because every time you come around
Love, you take my breath away


And I just wanna breathe until I take you in
I never want you to leave until I take you in
(But the truth is)


She has no idea (No idea)
That I'm even here (That I'm even here)
She has no idea (No idea)
That I'm even here (That I'm even here)


Get a grip; slip and trip over clumsy, careless
Words, words, words
Paper-thin fingerprints on a softly spoken
Verse, verse, verse


Now there's so much of me
Telling me not to leave
Every time I see your face
(Every time I see your face)
Because every time you come around
Love, you take my breath away


And I just wanna breathe until I take you in
I never want you to leave until I take you in
(But the truth is)


She has no idea (No idea)
That I'm even here (That I'm even here)
She has no idea (No idea)
That I'm even here (That I'm even here)


She's so close when I'm so far away
When I'm so far away
Let me dream, let me stay
She's so close when I'm so far away
When I'm so far away
I can't sleep, I can't dream, I can't change


She has no idea
That I'm so far away
She has no idea
That I'm so far away


She has no idea (No idea)
That I'm even here (That I'm even here)
[x6]
Anh đã từng mơ chúng ta chạy khỏi một thành phố đang bị thiêu rụi dần
Tạo ra một lối đi, một sự giải thoát mới, và để cho thế giới sụp đổ


Nhưng giờ có một phần trong anh
Bảo anh đừng nên đi
Mỗi lần anh thấy khuôn mặt em
(Mỗi lần anh thấy khuôn mặt em)
Vì mỗi lần em tới gần
Cưng à, em lấy mất hơi thở của anh


Và anh chỉ muốn thở khi anh có được em
Anh không hề muốn xa em tới khi có được em
(Nhưng sự thật là)


Cô ấy chả biết gì cả
Rằng tôi vẫn ở đây
Cô ấy không hề biết
Tôi vẫn ở nơi này


Lấy vali và cùng thoát khỏi sự vụng về bất cẩn
Những lời nói
Dấu vân tay trên giấy chỉ như lời nói khờ dại
Những bài thơ


Giờ thì phần lớn trong anh
Nói anh không nên rời đi
Mỗi khi anh thấy khuôn mặt anh
(Mỗi khi anh thấy khuôn mặt anh)
Bởi vì mỗi lần em ở gần
Em yêu à, em lấy mất hơi thở của anh


Và anh chỉ muốn thở khi anh có được em
Anh không hề muốn xa em tới khi có được em
(Nhưng sự thật là)


Cô ấy chả biết gì cả
Rằng tôi vẫn ở đây (Rằng tôi vẫn ở đây)
Cô ấy không hề biết
Tôi vẫn ở nơi này (Tôi vẫn ở nơi này)


Cô ấy quá gần khi tôi lai quá xa cách
Tôi ở quá xa
Hãy để tôi mơ, để tôi ở lại
Cô ấy quá gần khi tôi lai quá xa cách
Tôi ở quá xa
Tôi không thể ngủ, không thể mơ, không thể thay đổi


Cô ấy chả biết gì cả
Rằng tôi vẫn ở đây
Cô ấy không hề biết
Tôi vẫn ở nơi này


Cô ấy chả biết gì cả
Rằng tôi vẫn ở đây (Rằng tôi vẫn ở đây) (x6)

 
×
Top Bottom