[Lyrics] Counting Down The Days - Natalie Imbruglia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You were right.
And I don't want to be here if you're gonna be there.
Was that supposed to happen?
I'll hold tight.
I'll remember to smile.
Though it has been a while.
And without you does it matter?


There's no room.
No place to start.
When our souls are apart.

I want to travel through time.
See your surprise.
I'd hold you so tight.
I'm counting down the days tonight.
I just want to be a million miles away from here.

I'm counting down the days.

How've you been?
It's just the usual here.
And days are feeling like years.
And every day's without you.
Now I cry just a little too much when I think of your touch
And everything about you.

I feel cold.

I'm in the dark.
When our souls are apart.

I want to travel through time.
See your surprise.
I'd hold you so tight.
I'm counting down the days tonight.
I just want to be a million miles away from here.

I want to travel through time.

See your surprise.
I'd hold you so tight.
I'm counting down the days tonight.
I just want to be a million miles away from here.
I'm counting down the days.

I'm counting down the days.
I'm counting down the days.
I'm gonna be you surprise.

I'm gonna hold you so tight.

Yeah!

I want to travel through time.
See your surprise.
I'd hold you so tight.
I'm counting down the days tonight.
I just want to be a million miles away from here.


I want to travel through time.
See your surprise.
I'd hold you so tight.
I'm counting down the days tonight.
I just want to be a million miles away from here.
A million miles away from here.
Natalie Imbruglia - Counting Down The Days
Em nói đúng...Anh chẳng muốn ở đây 1 chút này

Nếu như em có ở đây....thì chuyện gì sẽ xảy ra??
Anh sẽ ôm em thật chặt,Anh sẽ nhớ từng nụ cười của em...dường như ...
Chỉ mới vừa xảy ra thôi...Vậy nếu vắng em...mọi chuyện cũng sẽ trở nên thật vô nghĩa...

Anh muốn bay xuyên qua thời gian
Để thấy được em ngạc nhiên như thế nào khi thấy Anh
Anh sẽ ôm em thật chặt...Anh đang đếm từng ngày từ đêm hôm nay....
Anh chỉ muốn đi xa hàng ngàn dặm khỏi cái đất nước này thôi.
Anh đang đếm từng ngày


Em...vẫn khỏe chứ?
Anh thì vẫn bình thường thậm chí là chán ngắt
1 Ngày đối với Anh dài như 1 năm vậy bởi vì......
mỗi ngày đều không có em bên cạnh...
Anh đang khóc...nhưng chỉ 1 chút thôi...vì anh nhớ đến em
Nhớ mọi điều về em

Anh muốn bay xuyên qua thời gian
Để thấy được em ngạc nhiên như thế nào khi thấy Anh

Anh sẽ ôm em thật chặt...Anh đang đếm từng ngày từ đêm hôm nay....
Anh chỉ muốn đi xa hàng ngàn dặm khỏi cái đất nước này thôi.
Anh đang đếm từng ngày


 
×
Quay lại
Top