[Lyrics] The Piano Song - Meiko

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Every little thing I do, I do for you
With every little thing, I think a thought of you

And I try so hard not to notice
I try so hard not to care
I try so hard not to know that you're not here
But I'm counting down the hours
And I'm counting up the days

I try so hard not to show this side of me

Jealous of the way they walk, the way *they* talk
'Cause I don't think they know just what they got
I'm jealous of the way they look, the way they are
When I just want to be the way we were

And I try so hard not to notice
I try so hard not to care
I try so hard not to know that you're not here

But I'm counting down the hours
And I'm counting up the days
I try so hard not to show this side of me

Well, I try so hard not to notice
I try so hard not to care
I try so hard not to know that you're not here
But I'm counting down the hours
And I'm counting up the days

I try so hard not to show this side of me
This side of me, this side of me
This side of me, this side of me
This side of me, this side of me
This side of me, this side of me
This side of me

Mọi điều nhỏ nhặt em làm, em làm vì anh đấy

Với những điều nhỏ nhặt, em nghĩ một ý nghĩ về anh

Và em cố hết sức để không chú ý đến
Em cố hết sức để không bận tâm đến
Em cố hết sức để không biết rằng anh không ở đây
Nhưng em vẫn đang đếm hàng giờ trôi qua
Và em cũng đang đếm từng ngày dài trôi qua
Em cố hết sức để tâm trạng này của em không bị phơi bày

Những ghen tuông từ điều họ đi, cách họ trò chuyện với nhau

Vì em không nghĩ họ biết chỉ mỗi cái họ có thôi đâu
Em ghen từ cách họ nhìn nhau, họ t.ình tứ bên nhau
Khi em chỉ muốn giống như lúc chúng ta khi xưa

Và em cố hết sức để không chú ý đến
Em cố hết sức để không bận tâm đến
Em cố hết sức để không biết rằng anh không ở đây
Nhưng em vẫn đang đếm hàng giờ trôi qua
Và em cũng đang đếm từng ngày dài trôi qua

Em cố hết sức để tâm trạng này của em không bị phơi bày

Và em cố hết sức để không chú ý đến
Em cố hết sức để không bận tâm đến
Em cố hết sức để không biết rằng anh không ở đây
Nhưng em vẫn đang đếm hàng giờ trôi qua
Và em cũng đang đếm từng ngày dài trôi qua
Em cố hết sức để tâm trạng này của em không bị phơi bày
Tâm trạng này của em, tâm trạng này của em

Tâm trạng này của em, tâm trạng này của em
Tâm trạng này của em, tâm trạng này của em
Tâm trạng này của em, tâm trạng này của em
Tâm trạng này của em

 
×
Quay lại
Top