[Lyrics] Last To Know - Pink

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Why was I the last to know that you
Weren't coming to my show
You could've called me up to say "Good luck"
You could've called me back you stupid fuck
Why was I the last to know?

First date, we ate sushi and
It went well, I was funny and
You said I was a cutie
That's the last thing I heard from you
I left tickets at the door for you
I had to tell my mom that there was no more room
You didn't show, that was so uncool
You could have called me back

So I guess this means
That we're not friends anymore
I heard it's me your asking for
I thought I'd see you at the show
You said you'd go

Why was I the last to know that you
Weren't coming to my show
You could've called me up to say "Good luck"
You could've called me back you stupid fuck
Why was I the last to know?
Why was I the last to know?

After the date I wouldn't go home with you
I wouldn't put my heels in the air for you
You tried to get me to do things I just won't do
Last I heard from you
Here's how I guess the story goes
You would've came if I was a hoe
Fuck for parts, that's just not how I roll
Move it on down the road

So I guess that we
Shouldn't be friends anymore
Sick of hearing that it's me your asking for
Cause I thought I'd see you at the show
You said you'd go

Why was I the last to know that you (Why was I)
Weren't coming to my show (You weren't coming, no)
You could've called me up to say "Good luck"
You could've called me back you stupid fuck (Yeah)
Why (Why was I)was I the last to know?
Why was I the last to know?

You thought you knew me
I guess you didn't
You thought you had me
I think you didn't
You thought you knew me (but you didn't)
I guess you didn't

Why was I the last to know (Why) that you
Weren't coming to my show
You could've called me up to say "Good luck" (You could've called me up)
You could've called me back you stupid fuck (You could've called me back)
Why was I the last to know?
Why was I the last to know?
Why was I the last to know?

Yeah, the last to know
Why was I the last to know?
Why was I the last to know?
You could've called me up
The last to know!?
Tại sao tao luôn là kẻ cuối cùng biết rằng mày
Không đến buổi biểu diễn của tao
Mày cũng nên gọi lại và nói "Chúc may mắn" chứ hả
Mày cũng nên gọi lại chứ cái thằng đần khốn nạn kia
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?

Ngày đầu hẹn hò, cùng ăn sushi và
Mọi thứ đều tuyệt vời, tao rất hài hước và
Mày nói rằng tao rất là dễ thương
Đó là thứ cuối cùng tao nghe từ mày đấy
Tao để mấy chiếc vé ở cửa cho mày
Tao phải nói với mẹ tao rằng không còn chỗ nữa
Mày đã không đến, việc đó chả hay tí nào hết
Mày cũng nên gọi lại cho tao chứ đồ khốn

Vậy nên tao đoán điều này nghĩa là
Chúng ta không còn là bạn tí nào nữa hết
Tao đã nghe rằng mày đã xin vé đấy
Tao cứ nghĩ tôi thấy mày ở buổi diễn
Mày nói rằng sẽ cút ngay cơ mà

Tại sao tao luôn là kẻ cuối cùng biết rằng mày
Không đến buổi biểu diễn của tao
Mày cũng nên gọi lại và nói "Chúc may mắn" chứ hả
Mày cũng nên gọi lại chứ cái thằng đần khốn nạn kia
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?

Sau buổi hẹn tao không về nhà với mày
Tao cũng chẳng thèm đưa gót chân lên vì mày (1)
Mày cố làm những thứ mà tao không muốn
Thứ cuối cùng tao nghe từ mày
Đây là suy đoán của tao về câu chuyện diễn ra thế nào
Mày chắc là sẽ đến nếu tao là một con điếm chính gốc (2)
Làm chuyện đó để sung sướng, đó không phải kiểu của tao
Tao sẽ vứt bỏ mày và tiến lên

Nên tao đoán rằng chúng ta
Không nên là bạn nữa
Quá mệt khi nghe rằng mày muốn một vé
Vì tao cứ nghĩ tôi thấy mày ở buổi diễn
Mày nói rằng sẽ cút ngay cơ mà

Tại sao tao lại là kẻ cuối cùng biết rằng mày (Tại sao là tao)
Không đến buổi diễn của tao (Mày đã không đến, không)
Mày cũng nên gọi lại và nói "Chúc may mắn" chứ hả
Mày cũng nên gọi lại chứ cái thằng đần khốn nạn kia (Yeah)
Tại (Tại sao là tao) sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?

Mày nghĩ rằng mày hiểu tao ư
Tao đoán là không đâu
Mày nghĩ rằng mày đã có được tao ư
Tao nghĩ là không đâu
Mày nghĩ rằng mày hiểu tao ư (không đâu tên khốn)
Tao chắc là không đâu

Tại sao tao luôn là kẻ cuối cùng (Tại sao) biết rằng mày
Không đến buổi biểu diễn của tao
Mày cũng nên gọi lại và nói "Chúc may mắn" chứ hả (Mày cũng chả gọi cho tao đồ khốn)
Mày cũng nên gọi lại chứ cái thằng đần khốn nạn kia (Mày cũng nên gọi cho tao chứ)
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?

Yeah, kẻ cuối cùng được biết
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Tại sao tao là kẻ cuối cùng được biết cơ chứ?
Mày nên gọi cho tao mới phải
Kẻ cuối cùng được biết?

 

×
Quay lại
Top