[Lyrics] Lover, Lover - Jerrod Niemann

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Well the truth, well it hurts to say
I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away
I'm gonna split, I can't stand it
I'm gonna give it up and quit and aint never coming back

Girl but before I get to going, I've got to say,
I know you used to love me but that was yesterday,
And the truth, I won't fight it,
When the love starts burning you got to do what's right.

Woh-oh lover, lover lover, you don't treat me no good no more,
Woh-oh lover, lover lover, you don't treat me no good no more,

Well the truth, yeah it hurts to say,
I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away,
I'm gonna split, I can't stand it,
I'm gonna give it up and quit, ain't never coming back

Girl but before I get to going, I've got to say,
There was a time, oh woman, when you used to shake it for me,
but now, all you do is just treat me cold,
Ain't gonna take it no more, gonna walk out the door,

Lover, lover lover, you don't treat me no good no more,
No good no more more more more
Lover, lover lover you don't treat me good no more,
Yeah yeah yeah yeah (repeat)

Well I'd wait up for you almost every night
and I'm hurting so bad cause you don't treat me right
Oh woman, oh woman you know I love you so
but you're so mean to me baby, I'm walking out the door,
Oh lover, oh lover, yeah-yeah

No good no more more more more

I know you used to love me in every way
but now im giving it up, and I'm tired of crying babe
I can't stand it no longer, it hurts me to say,
but I'm packing up my bags and going far away,
Hey lover, oh lover yeah-yeah

Lover, lover lover, you dont treat me no good no more
Lover, lover lover, you dont treat me no good no more
(you dont treat me good no more)
Lover, lover lover, you dont treat me no good no more
(you dont treat me good no more)
Lover, lover lover, you dont treat me no good no more
Sự thật thì mất lòng mà
Tôi sẽ xếp đồ rồi ra đi
Tôi sẽ rời xa chốn này bởi chẳng thể chịu nổi nữa
Tôi sẽ bỏ lại tất cả về chẳng bao giờ quay về nữa

Nhưng trước khi đi tôi phải nói
Vẫn biết em yêu tôi nhưng đó là chuyện hôm qua rồi
Và sự thật ư, tôi sẽ không chống lại nữa
Khi tình yêu bắt đầu thiêu đốt phải làm những điều đúng đắn

Woh-oh em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
Woh-oh em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa

Sự thật thì mất lòng mà
Tôi sẽ xếp đồ rồi ra đi
Tôi sẽ rời xa chốn này bởi chẳng thể chịu nổi nữa
Tôi sẽ bỏ lại tất cả về chẳng bao giờ quay về nữa

Nhưng trước khi đi tôi phải nói
Đã có lúc em tử tế với tôi
Nhưng giờ thì em đối xử với tôi thật lạnh lùng
Chẳng muốn chịu thêm giây phút nào nữa, tôi đi đây

Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
Yeah yeah yeah yeah (lặp lại)

Tôi đã thức đợi em hằng đêm
Và lòng tôi tan nát khi em không đối xử tử tế với tôi
Em biết tôi yêu em nhiều lắm mà
Nhưng em đã thật xấu tính, tôi đi đây
Ôi em yêy, ôi em yêu, yeah-yeah

Chẳng còn tử tế nữa

Vẫn biết em yêu tôi theo mọi cách
Nhưng giờ tôi sẽ từ bỏ, khóc lóc mệt mỏi quá rồi
Tôi chẳng thể chịu đựng thêm, nói ra tôi cũng đau lòng lắm chứ
Nhưng tôi sẽ xếp đồ rồi ra đi
Này em yêu, yeah-yeah

Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
(Em không còn đối xử tử tế với tôi)
Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa
(Em không còn đối xử tử tế với tôi)
Em yêu, em không còn đối xử tử tế với tôi nữa

 

×
Quay lại
Top