[Lyrics] If I Knew Then - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Life should be like a game of cards
You make a mistake
Then fold the desk and start over
It should be just like drivin in your car
Get lost and your navigation system
Gets you closer

But there ain't no handbook
You're on your own
Got no instructions
When it comes to love
Cuz once you do something
Can't be undone
Wish I could take back
Letting you go

If I knew then
What I know now
I wouldn't have said
I don't need you around
Alone in this mess(?)
Silence is so loud
So I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
Yeah I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now

Wish I get(?) remote controls
Then I just rewind into
The time it was better
It should have a restart button
So, I could travel right back
To the day that I met her

But there ain't no handbook
You're on your own
Got no instructions
When it comes to love
Cuz once you do something
Can't be undone
Wish I could take back
Letting you go

If I knew then
What I know now
I wouldn't have said
I don't need you around
What I Know Now lyrics on
<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fmusic.yeucahat.com%2Fsong%2FEnglish%2F54361-What-I-Know-Now~Claude-Kelly.html" target="_blank" rel="nofollow">https://music.yeucahat.com/song/Engli...ude-Kelly.html</a>
Alone in this mess(?)
Silence is so loud
So I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
Yeah I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now

Cuz there ain't no handbook
You're on your own
Got no instructions
When it comes to love
See once you do something
Can't be undone
Wish I could take back
Letting you go

If I knew then
What I know now
I wouldn't have said
I don't need you around
Alone in this mess(?)
Silence is so loud
So I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
Yeah I would treat you the best
Baby if I knew

If I knew then
What I know now
I wouldn't have said
I don't need you around
Alone in this mess(?)
Silence is so loud
So I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
What I know now (What I know now)
Yeah I would treat you the best
Baby if I knew then
What I know now
Cuộc sống có lẽ giống như một trò chơi với các quân bài
Em gây ra một lỗi lầm
Sau đó gấp bàn và bắt đầu nhiều hơn
Nó có lẽ chỉ giống như điều khiển trong chiếc xe của em
Bị đánh mất cùng phương hướng dẫn đường
Em trở nên khép kín

Nhưng đó không phải là sổ tay hướng dẫn
Em phải nhờ vào chính mình
Bắt đầu không có sự hướng dẫn
Khi điều đó xảy đến với tình yêu
Bởi vì một khi em làm điều này
Không thể bỏ dở được
Ước gì tôi có thể mang em quay trở lại

Nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ
Tôi đã không sẽ có ý kiến
Tôi không cần em vòng quanh
Cô độc trong tình trạng hỗn độn này?
Sự im lặng là quá ồn ào
Vậy tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Yeah tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ được như vậy
Những gì tôi biết bây giờ

Ước gì tôi có được sự quyền lực xa xăm
Lúc đó tôi chỉ cuộn lại vào trong
Thời gian đó thật tốt hơn nhiều
Nó nên có một sự khởi đầu sâu sắc
Như vậy, tôi có thể đi du lịch trở lại ngay
Đến ngày mà tôi gặp cô ấy

Nhưng đó không phải là sổ tay hướng dẫn
Em phải nhờ vào chính mình
Bắt đầu không có sự hướng dẫn
Khi điều đó xảy đến với tình yêu
Bởi vì một khi em làm điều này
Không thể bỏ dở được
Ước gì tôi có thể mang em quay trở lại

Nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ
Tôi đã không sẽ có ý kiến
Tôi không cần em vòng quanh
Cô độc trong tình trạng hỗn độn này?
Sự im lặng là quá ồn ào
Vậy tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Yeah tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ được như vậy
Những gì tôi biết bây giờ

Bởi vì đó không phải là sổ tay hướng dẫn
Em phải nhờ vào chính mình
Bắt đầu không có sự hướng dẫn
Khi điều đó xảy đến với tình yêu
Nhận ra một khi em làm điều này
Không thể bỏ dở được
Ước gì tôi có thể mang em quay trở lại

Nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ
Tôi đã không sẽ có ý kiến
Tôi không cần em vòng quanh
Cô độc trong tình trạng hỗn độn này?
Sự im lặng là quá ồn ào
Vậy tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Yeah tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ được như vậy

Nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ
Tôi đã không sẽ có ý kiến
Tôi không cần em vòng quanh
Cô độc trong tình trạng hỗn độn này?
Sự im lặng là quá ồn ào
Vậy tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ như vậy
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Những gì tôi biết bây giờ ( những gì tôi biết bây giờ )
Yeah tôi đã nên cư xử với em tốt nhất
Em yêu, nếu tôi hiểu rõ được như vậy
Những gì tôi biết bây giờ

 

×
Quay lại
Top