[Lyrics] That Was Then - Jesse McCartney

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Guess you never really know
Just what you've got
'Til you finally realize
She could be gone
I know that I've been taking you for granted
For the longest time
All you wanted
Was someone who really cares

And I didn't even
Notice you were there
I promise that I'll never ever
Make that same mistake not twice

That was then
This is now
Took some time to come around
All I wanna do

Is try again
Show you how
I know that it's all about
Givin' attention to you
I was a fool for way too long
What you wanted, I could not see
That was then
This is now
Took some time to figure out

Love is all you need

Guess I never really thought about it before
I was thinkin' of myself
And nothing more
Didn't even wanna try to find out
How you really feel (how you really feel)
Now I see
That I'm the lucky one

It's true
And what we've got
To know I never want to lose
I was trippin' in a fantasy
And missing what was real

That was then
This is now
Took some time to come around

All I wanna do
Is try again
Show you how
I know that it's all about
Givin' attention to you
I was a fool for way too long
What you wanted, I could not see
That was then
This is now

Took some time to figure out
Love is all you need

I used to be someone
Who only really thought about
Themselves and no one else
And you could tell baby
But that's before
I understood

That when you've
Got something this good
Gotta let her know
And I want you to know

You're always my priority
And I wanna give you more
Than all the love you need
Took a little time

But now you know I finally see
That you're my world (yeah)

I never want our love to fade ready, willing
And I'm gonna do whatever it takes
No I'm never gonna let it all slip away
'Cause you're my girl, yes you are

That was then
This is now

Took some time to come around
All I wanna do
Is try again
Show you how
I know that it's all about
Givin' attention to you
I was a fool for way too long
What you wanted, I could not see
That was then

This is now
Took some time to figure out
Love is all you need

You're always my priority
And I wanna give you more
Than all the love you need
Took a little time
But now you know I finally see

That you're my world (yes you are)

I never want our love to fade ready, willing
And I'm gonna do whatever it takes
No I'm never gonna let it all slip away
'Cause you're my girl, yes you are

That was then
This is now
Took some time to come around

All I wanna do
Is try again
Show you how
I know that it's all about
Givin' attention to you
I was a fool for way too long
What you wanted, I could not see
That was then
This is now

Took some time to figure out
Love is all you need

Comin' around
And ready to show you how
I'm gonna change girl

Đoán rằng bạn chưa bao giờ biết

Bạn có những gì
Tới khi bạn nhận ra
Cô ấy có lẽ đã rời xa
Anh biết rằng anh đã coi em là của riêng
Trong khoảng thời gian rất dài
Tất cả những gì em muốn
Là một ai đó thật sự quan tâm đến em
Và anh thậm chí không
Để ý rằng em đã ở đó

Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ
Sai lầm thêm lần nào nữa

Lúc đó
Bây giờ
Anh đã dành thời gian để thay đổi suy nghĩ
Tất cả những gì anh muốn làm
Là cố gắng thêm lần nữa
Cho em hiểu

Tất cả những gì anh muốn
Là gây chú ý với em
Anh đã là một thằng ngốc quá lâu rồi
Những gì em muốn, anh đã không thể thấy điều đó
Lúc đó
Bây giờ
Anh đã dành thời gian để hiểu ra rằng
Tình yêu là tất cả những gì em cần


Anh đoán rằng anh chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây
Anh chỉ toàn nghĩ về bản thân mình
Và không có gì hơn nữa
Thậm chí không cố gắng để hiểu
Cảm xúc của em (x2)
Bây giờ thì anh đã hiểu
Anh là một người may mắn
Đó là sự thật
Những gì chúng ta đã có

Anh không bao giờ muốn mất nó
Anh đã lạc trong ảo tường
Và mất đi những gì thuộc về thực tại

Lúc đó
Bây giờ
Anh đã dành thời gian để thay đổi suy nghĩ
Tất cả những gì anh muốn làm
Là cố gắng thêm lần nữa

Cho em hiểu
Tất cả những gì anh muốn
Là gây chú ý với em
Anh đã là một thằng ngốc quá lâu rồi
Những gì em muốn, anh đã không thể thấy điều đó
Lúc đó
Bây giờ
Anh đã dành thời gian để hiểu ra rằng
Tình yêu là tất cả những gì em cần


Anh từng là một người
Một người thật sự chỉ nghĩ về
Chính bản thân mình
Em có thể nói điều đó
Nhưng đó chỉ là quá khứ
Anh đã hiểu ra rằng
Khi bạn có
Những gì thật tốt

thì nên để cô ấy biết
Và anh muốn em biết điều này

Em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh
Và anh sẽ cho em nhiều hơn
Tất cả tình cảm mà em cần
Có lẽ đã mất một khoảng thời gian
Nhưng giờ em biết rằng anh đã thấy
Với anh em là cả thế giới


Anh quyết không bao giờ muốn tình yêu của chúng ta sẽ húa tàn

Và anh sẽ làm mọi thứ
Không, anh sẽ không bao giờ để nó vuột mất
Vì em là cô gái của anh, đúng như thế

Lúc đó
Bây giờ
Anh đã dành thời gian để thay đổi suy nghĩ

Tất cả những gì anh muốn làm
Là cố gắng thêm lần nữa
Cho em hiểu
Tất cả những gì anh muốn
Là gây chú ý với em
Anh đã là một thằng ngốc quá lâu rồi
Những gì em muốn, anh đã không thể thấy điều đó
Lúc đó
Bây giờ

Anh đã dành thời gian để hiểu ra rằng
Tình yêu là tất cả những gì em cần

Anh bước đến
Sẳn sàng cho em biết
Anh sẽ thay đổi thế nào
 
Quay lại
Top