[Lyrics] Ten - Jewel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Whoever said that love is easy, must has never been in love;
Sometimes its a land mine, one wrong step and it blows up;
A word, a look, lights a hidden fuse.

It's hard to see just what you have, when you're seeing red;
And it's easy to do something that you know you both will regret;
Better stop, think, count to ten before I leave.


One, I still wanna hate you;
Two, three, I still wanna leave;
Four, searching for that door;
Five, then I look into your eyes;
Six, take a deep breathe;
Seven, take a step back;
Eight, nine, I don't know why, we even started this fight;
By the time I get to ten, I'm right back in your arms again.


Words thrown so carelessly like weapons when we fight;
But when they cut too deep, I wanna leave it all behind;
That I've to count to ten, before I cross that line.

One, I still wanna hate you;
Two, three, I still wanna leave;
Four, searching for that door;
Five, then I look into your eyes;
Six, take a deep breathe;

Seven, take a step back;
Eight, nine, I don't know why, we even started this fight;
By the time I get to ten, I'm right back in your arms again.

You can lose what you're not thankful for,
I don't want that to happen to you and me,
Better count my blessing.

One, you still move me;
Two, three, you send chills right through me;

Four, you keep me wanted more;
Five, when I look into your eye;
Six, you're my best friend;
Seven, that will never end;
Eight, nine, I don't know why, but thank God it happens every-time;
By the time I get to ten,
By the time I get to ten,
I can see how bless I've been.


I'll chose you all over again...
Bất cứ ai đã nói yêu dễ lắm thì hẳn chưa bao giờ trải nghiệm nó
Thỉnh thoảng, trong đầu óc tớ, một bước đi sai lầm, mọi thứ nổ tung
Chỉ một lời nói, một cái nhìn, có thể làm chiếc cầu chì đang ẩn lóe sáng

Khó mà hiểu được bạn có gì trong đầu, khi đang tức giận
Nhưng quá dễ để làm những điều, sẽ khiến cả hai hối hận
Tốt nhất là dừng lại thôi, nghĩ để làm gì, đếm đến mười và tớ sẽ đi


Một, tớ vẫn ghét bạn như thường
Hai, ba, tớ vẫn muốn đi
Bốn, tìm kiếm cánh cửa
Năm, chợt nhìn vào mắt bạn
Sáu, lấy một hơi sâu
Bảy, lùi lại một bước
Tám, chín, không hiểu tại sao chúng ta lại cãi vã
Vào thời khắc thứ mười, tớ lại quay về vòng tay của bạn


Từ ngữ được thốt ra dễ dàng trong lúc cãi vã như vũ khí
Nhưng khi quá nhiều tổn thương sâu sắc, tớ chỉ muốn vứt tất cả lại đằng sau
Lúc tớ đếm đến mười, trước khi vượt qua giới hạn

Một, tớ vẫn ghét bạn như thường
Hai, ba, tớ vẫn muốn đi
Bốn, tìm kiếm cánh cửa
Năm, chợt nhìn vào mắt bạn
Sáu, lấy một hơi sâu

Bảy, lùi lại một bước
Tám, chín, không hiểu tại sao chúng ta lại cãi vã
Vào thời khắc thứ mười, tớ lại quay về vòng tay của bạn

Bạn có thể đánh mất những gì mình không trân trọng
Tớ không muốn có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa
Tốt hơn là hãy ngồi đếm những may mắn tớ đã có trên đời

Một, bạn vẫn làm tớ tức lộn ruột
Hai, ba, bạn cho tớ một ánh nhìn lạnh lẽo

Bốn, bạn tiếp tục cảnh cáo
Năm, khi tớ nhìn vào mắt bạn
Sáu, bạn vẫn là người bạn tốt nhất tớ từng có
Bảy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi
Tám, chín, tớ không biết tại sao, nhưng cảm ơn chúa vì nó xảy ra mọi lúc
Khi tớ đếm mười
Khi tớ đếm đến mười
Tớ có thể thấy mình đã hạnh phúc tới nhường nào


Tớ sẽ luôn chọn tình bạn giữa chúng ta lần này đến lần khác…

 

×
Quay lại
Top