[Lyrics] There Was A Time - Guns N' Roses

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Broken glass and cigarettes
Writin' on the wall
It was a bargain for the summer
And I thought I had it all
I was the one who gave you everything
The one who took the fall
You were the one who would do anything
The one who can't recall
Where she was while she was sleepin'
In another women's bed
Or the doctor's or the lawyer's
Or the stranger that she met
If there's nothin' that I can gain from this
Or anything at all
It'd be the knowledge that you gave me
When I thought I'd heard it all

It was a long time for you
(It was a long time)
It was a long time for me
(It was a long time)
It'd be a long time for anyone but
(It was a long time)
Looks like it's meant to be

Social class and registers
Cocaine in the hall
All the way from California
On the way to your next call
To those non-negotiations
To stimulate a cause
For the betterment of evils
And your ways around the laws
That keep you up and sitting pretty
On a pedestal or bed
And now you're sleeping like an angel
Never mind who gave you head
If there's somethin' I can make of this
Or anything at all
It'd be the devil hates a loser
And you thought you had it all

It was the wrong time for you
(It was a long time)
It was the wrong time for me
(It was a long time)
It was the wrong time for anyone but
(It was a long time)
Looks like I'm 'bout to see for myself

If I could go back in time
To the place in my soul
There all alone
Lonely teardrops ooh
Are callin' you
But I don't want to know it now
Cause knowin' you
It won't change a damn thing
But there was a time
Yeah there was a time
Didn't want ta know it all...
Didn't wanna know it all...
N' I don't wanna know it now
Yeah there was a time
Didn't want ta know it all...
Didn't wanna know it all...
N' I don't wanna know it now
Oh

Oh I would do anything for you
There was a time
I would do anything for you
I would do anything for you
There was a time

There was a time
I would do anything for you
Ooh...
Yeah, there was a time
Didn't want ta know it all...
Didn't wanna know it all...
Ooh...
N' I don't wanna know it now
I would do...
Didn't want to know at all...
Anything for you
Didn't wanna know at all...
N' I don't wanna know it now

There was a time...
There was a time
Kính vỡ và thuốc lá
Chữ viết trên tường
Sự mặc cả cho mùa hè
Và anh nghĩ mình đã chán quá rồi
Anh là người trao em mọi thứ
Là người gục ngã
Em là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Là người không thể lui bước
Cô ấy đã ngủ ở đâu
Trong gi.ường một phụ nữ khác
Hay trên gi.ường một bác sĩ hay một luật sư
Hay là của kẻ lạ mặt nào mà cô ấy gặp?
Nếu nhưng anh chẳng được cái gì trong chuyện này
Hay chẳng gì cả
Thì thà rằng em cho anh được biết sự thật khi anh nghĩ là anh đã nghe hết rồi

Là một khoảng thời gian dài đối với em
Là một khoảng thời gian dài đối với anh
Là một khoảng thời gian dài đối với bất cứ ai nhưng có thể như phải là thế mà thôi

Tầng lớp xã hội và những kẻ đăng ký
Thuốc phiện trong tòa thị chính
Suốt từ California
Trong khi tới lượt em
Cho đến những kẻ không thể thương lượng được
Khơi dậy một nguyên cớ
Vì sự cải thiện của đạo đức suy đồi
Và những phương thức xung quanh luật lệ
Khiến em cứ thẳng lưng ngồi xinh xắn trên một cái bệ hay cái gi.ường
Và giờ thì em ngủ như một thiên thần chằng cần biết ai đang bú mút em
Nếu như có điều gì đó mà anh có thể lý giải được
Hay là không gì cả
Có lẽ là quỷ dữ ghét kẻ bại trận
Và em nghĩ em đã chán ngán quá rồi

Không phải lúc cho em
Không phải lúc cho anh
Không phải lúc cho ai cả nhưng có vẻ như anh chuẩn bị ngộ ra cho bản thân mình

Nếu như anh có thể một mình quay lại về nơi trong tâm hồn mình
Những giọt nước mắt cô đơn đang kêu gào em
Nhưng anh không muốn biết điều đó vì anh biết em
Sẽ không thay đổi được gì
Nhưng cũng có lúc
Ừ, cũng có lúc
Chẳng muốn biết gì cả
Chẳng muốn biết chi cả
Và anh không muốn biết gì cả
Ừ, cũng có lúc
Chẳng muốn biết gì cả
Chẳng muốn biết gì cả
Và giờ anh cũng chẳng muốn biết chi

Ôi anh sẵn sàng làm bất cứ gì vì em
Cũng có lúc
Anh sẵn sàng làm bất cứ chi vì em
Anh sẵn sàng làm bất cứ chi vì em
Cũng có lúc thế

[Lặp lại]

Cũng có lúc như thế...

 

×
Quay lại
Top