[Lyrics] In Love For A Day - Jordan Pruitt

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It was magical, beautiful
I didn't know how it all began
One day, 24 hours
It didn't turn out how I planned

Cause I did what expected
For the way, the way I do
From a single day
And both of us we knew we could not stay
And yes I admit I would like to
But at least we have the night

I was in love for a day
Love in a way
Love, can't explain
Why you went you away
(Love) it's a shame
(Love) that you didn't stay
(In love) with me

Forgettable, incredible
I didn't know how to handle it (da da da)
I was unprepared
Maybe a little scared
Of something I may never get (oh yeah)


I was never one to believe
Love at first sight could get to me
And maybe if these feelings stay the same
I'll be with you again (one day)
But baby the way

I was in love for a day
Love in a way
Love, can't explain
Why you went you away
(Love) it's a shame
(Love) that you didn't stay
(In love) with me

And maybe some day we'll be reconnected
It's so powerful I can't believe it's over yet
The way you play the game in my mind
Makes it hard to forget you

(you, you)
I know you have your life
But someday maybe we'll re-collide
But baby I know (I know)


I was in love for a day
Love in a way
Love, can't explain (love)
Why you went you away
(Love) it's a shame
(Love) that you didn't stay (you didn't stay)
(In love) with me

If you hear me
If you hear me holla!
If you hear me
If you hear me holla!

Love in a way
Love, can't explain (love)
Why you went you away
(Love) it's a shame
(Love) that you didn't stay (you didn't stay)
(In love) with me

With me [5x]
Điều đó thật là màu nhiệm, tuyệt đẹp
Em không biết nó bắt đầu thế nào
Một ngày, 24 giờ
Nó không hề ra khỏi những gì em đã dự đoán

Vì em làm những điều em mong muốn
Về cách anh thực hiện
Rồi một ngày đơn côi
Và cả hai chúng ta đều biết rằng mình không thể ở lại
Đúng thế, em không chấp nhận điều em muốn làm
Nhưng ít nhất chúng ta cũng có một đêm

Em đã yêu trong một ngày
Tình yêu ngay phía trước
Tình yêu không thể giải thích
Sao anh lại ra đi thế
(Yêu), là một nỗi ngượng ngùng
(Yêu), mà chúng ta không thể lưu lại
(trong tình yêu) với em

Có thể quên được, không thể tin được
Em không biết làm cách nào để điều khiển nó ( da da da)
Em chưa sẵn sàng
Có lẽ là một chút sợ hãi
Về điều gì đó mà em có lẽ không bao giờ gặp phải ( oh yeah )

Em đã không bao giờ là một người có thể tin tưởng
Tình yêu sét đánh có thể đến với em
Và có lẽ nếu những cảm xúc này vẫn không thay đổi
Em sẽ ở bên anh lần nữa (ngày nào đó)
Nhưng anh yêu, còn con đường

Em đã yêu trong một ngày
Tình yêu ngay phía trước
Tình yêu không thể giải thích
Sao em lại ra đi xa thế
(Yêu), là một nỗi ngượng ngùng
(Yêu), mà chúng ta không thể lưu lại
(trong tình yêu) với em

Và có lẽ chúng ta sẽ liên lạc lại
Điều đó thật mạnh mẽ, em không thể tin rằng nó thực sự đã qua chưa
Cái cách anh chơi trò này trong tâm trí em
Làm em thật khó để quên anh

( anh, anh )
Em biết anh có cuộc sống của anh
Nhưng ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ lại chạm mặt nhau lần
Nhưng anh yêu em biết ( em biết)

Em đã yêu trong một ngày
Tình yêu ngay phía trước
Tình yêu không thể giải thích
Sao em lại ra đi xa thế
(Yêu), là một nỗi ngượng ngùng
(Yêu), mà chúng ta không thể lưu lại
(trong tình yêu) với em

Nếu anh nghe em
Nếu anh nghe em , holla !
Nếu anh nghe em
Nếu anh nghe em, holla !

Tình yêu ngay phía trước
Tình yêu không thể giải thích ( tình yêu)
Sao anh lại ra đi, lại xa cách
( tình yêu ) đó là một nổi ngượng ngùng
(tình yêu) rằng anh đã không ở lại ( anh đã không ở lại)
( trong tình yêu) với em

Với em [5x]

 

×
Quay lại
Top