[Lyrics] If I knew - Glenn Medeiros

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

If I Knew

said it was over
and im slowly dealin
but deep inside there's this awful pain im feeling
i wonder when it will end
when can love start again

told myself that you probably need some time and
maybe then you would come to change your mind but
now i know i was wrong
guess i gotta be strong.. i gotta move on

though in time things will heal in my heart
but right now im just falling apart yeah

CHORUS
if i knew that you still love me
i could.. undo the pain i caused and i would
take it all away so you'd stay
but its too late for that
coz your not coming back ...no more ohhhhhh

so much i'll never have the chance to say
though im still hopin that you come back one day but
dont know why i pretend
when i know in my heart i wont see you again

though in time i will have to let go
right now i just need you to know yeah yeah

if i knew that you still love me
i could.. undo the pain i caused and i would
take it all away
so you'd stay but its too late for that
coz ur not coming back (no more)

don't wanna have to close the door
and i dont want another view no more
is there nothing that i can do to change the way you
feel
coz if i knew (if i knew)
yeah yeah
yeah.. coz baby if i knewwwww...

if i knew that you still love me
then i could.. undo the pain i caused
and i would take it all away so you'd stay
but its too late for that
coz you're not coming back (not coming back)
(no more)

REPEAT CHORUS
nói rằng chuyện đã qua
còn tôi đang chậm rãi
nhưng sâu bên trong là nỗi đau ghê gớm tôi đang nếm lấy
tôi tự hỏi khi nào sẽ qua đi,
khi nào tình yêu lại bắt đầu

tôi tự nhủ rằng em đang cần thời gian và..
có thể rồi em sẽ thay đỗi ý nghĩ nhưng
giờ đây tôi biết tôi sai rồi
chắc rằng tôi cần phải mạnh mẽ.. tôi cần phải bước tiếp

rồi thời gian sẽ là điều chữa lành trái tim tôi
nhưng lúc này tôi lại đang suy sụp yeah

CHORUS
nếu tôi biết rằng em còn yêu tôi
tôi có thể .. chẳng đau lòng tôi có thể và tôi sẽ
cất bỏ đi tất cả để em có thể ờ lại
nhưng quá trễ cho điều đó
vì em sẽ chẳng quay lại ...không bao giờ ohhhhhh

tôi sẽ chẳng có nhiều cơ hội để nói
dù tôi hy vọng ngày nào đó em quay về nhưng
có điều gì đó khiến tôi nghi ngại
khi mà tôi biết trong tim này sẽ chẳng còn thấy em nữa

dù rồi tôi sẽ phải đi
thì lúc này tôi cũng muốn em biết rằng yeah yeah

nếu tôi biết rằng em còn yêu tôi
tôi có thể .. chẳng đau lòng tôi có thể và tôi sẽ
cất bỏ đi tất cả để em có thể ờ lại
nhưng quá trễ cho điều đó
vì em sẽ chẳng quay lại ...không bao giờ (không đâu)

không muốn phải khép lại cánh cửa
và tôi không muốn một lần nữa lại thấy rằng
tôi chẳng thể làm điều gì để thay đỗi được cảm nhận trong em
vì nếu tôi được biết (nếu tôi biết được)
yeah yeah
yeah.. vì em ơi nếu tôi biết được...

nếu tôi biết rằng em còn yêu tôi
tôi có thể .. chẳng đau lòng tôi có thể và tôi sẽ
cất bỏ đi tất cả để em có thể ờ lại
nhưng quá trễ cho điều đó
vì em sẽ chẳng quay lạ (không quay về)
(không nữa đâu)

REPEAT CHORUS

 

×
Quay lại
Top