[Lyrics] If You Only Knew - Shinedown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Video


If you only knew,
I'm hanging by a thread,
The web I spin for you.

If you only knew,
I'd sacrifice my beating heart
Before I'd lose you.

I still hold onto the letters you returned.

I swear I've lived and learned.

It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,
If you only knew


If you only knew
How many times I counted all the words that went wrong
If you only knew
How I refuse to let you go even when you're gone

I don't regret any days I spent,
Nights we shared,
Or letters that I sent.


It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,
If you only knew.
If you only knew.


I still hold onto the letters you returned
You help me live and learn

It's 4:03 and I can't sleep,
Without you next to me,
I toss and turn like the sea.
If I drown tonight bring me back to life.
Breathe your breath in me.
The only thing that I still believe in is you,

Believe in is you,
I still believe in you.
Oh oh whoa oh
If you only knew
Nếu em chỉ biết rằng
Tôi đang bị treo lên bằng 1 sợi chỉ, của tấm vải mà tôi dệt cho em

Nếu em chỉ biết rằng

Tôi sẽ hi sinh nhịp đập trái tim của mình
Trước khi tôi đánh mất em

Tôi vẫn còn lưu giữ những lá thư em trả lại
Tôi thề rằng tôi đã sống và được biết rằng

Đó là 4:03 và tôi chẳng thể chợp mắt
Không em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu tôi chìm vào đêm nay, hãy mang tôi lại với cuộc đời

Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi
Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em
Nếu em chỉ biết rằng...

Nếu em chỉ biết rằng
Có bao nhiêu lúc tôi đếm những lời sai trái
Nếu em chỉ biết rằng
Tôi vẫn từ chối để em đi dù cho em đã đi xa rồi

Tôi không hối tiếc bất kì ngày nào tôi đã trải qua

Những đêm chúng ta chia sẻ cùng nhau
Hay những lá thư mà tôi đã gửi đi

Giờ là 4:03 và tôi chẳng thể nào chợp mắt
Không em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu tôi chìm vào đêm nay,hãy mang tôi lại với cuộc đời
Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi
Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em

Nếu em chỉ biết rằng...

Tôi vẫn còn lưu giữ những lá thư em trả lại
Em giúp tôi tồn tại và được biết rằng

Giờ là 4:03 và tôi chẳng thể nào chợp mắt
Không em bên cạnh tôi
Tôi trở mình trằn trọc và quay cuồng như sóng biển
Nếu tôi chìm vào đêm nay,hãy mang tôi lại với cuộc đời
Hãy hòa quyện hơi thở của em vào tôi

Điều duy nhất tôi vẫn còn tin là em

 

×
Quay lại
Top