[Lyrics] Heaven´s Trail - Tesla

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Heaven´s Trail(no way out) - Tesla

You know I'm on a slick trip, I'm always ready to kick ass
Up on the stage I'm in a rage, I'm havin' the time of my life
Yes, indeed, what a sweet, sweet life it is

Until some loco two-bit floosie with a Louie Le-Strange
Ain't good for nothin' but trouble
They're just two fools livin' up to their names
And now it's startin' to rain on my parade

You know there's nothin' like the real world to get me down
There's nothin' like the world outside that turns me upside down
It makes me feel like I'm headin' down a one-way, dead-end street

[Chorus:]
There's no way out, no way out of this living hell
No way out, no way out, unless you walk heaven's trail
No way out, no way out of this living hell, livin' hell

You know I had it made in the shade, thinkin' that it's not so bad after all
That's when I woke up, smelled the coffee, I'm back where I started again, yes
And now it's pourin' rain on my parade

No there's nothin' like the real world to get me down, no
One is there to lift you up, one to drag you down
Now, don't you see that we're heading down a one-way, dead-end street

[Chorus]

[Solo]

There's no way out, no way out of this living hell
No way out, no way out, unless you walk heaven's trail
No way out, no way out of this living hell - I guess I'll live in hell

[Chorus]

Yes, it's a beautiful thing

You know, I'm on a slick trip, I'm always ready to kick ass
Bạn biết là tôi rất dễ nóng máu, sẵn sàng đá đít bất cứ ai
Trên sân khấu, tôi điên cuồng, tôi đang tận hưởng thời khắc của tôi
Ừ, thật sự, thật là một cuộc sống ngọt ngào

Cho tới khi vài con điếm rẻ tiền điên rồ với một chiếc Louie Le-Strange đến
Chả có gì hay ho, chỉ toàn rắc rối
Chúng chỉ là hai đứa ngốc sống bám theo tên tuổi
Và giờ thì nó bắt đầu mưa trên cuộc trình diễn của tôi

Bạn biết mà, chẳng có gì làm tôi thất vọng như cái thế giới thực tế này
Chẳng gì như cái thế giới ngoài kia có thể xoay tôi như chong chóng
Làm cho tôi có cảm giác như đang đi vào đường một chiều ngõ cụt vậy

Không có lối thoát, không có lối thoát cho cái địa ngục trần gian này
Không có lối thoát trừ phi bạn lên thiên đường
Không có lối thoát cho cái địa ngục trần gian này

Bạn biết tôi phải đi ngủ, nghĩ rằng dù sao cũng không tệ lắm
Khi tôi thức dậy, ngửi thấy mùi cà phê, tôi lại trở về nơi tôi bắt đầu
Và giờ thì trời lại mưa vào buổi trình diễn của tôi nữa

Không có gì có thể làm tôi thất vọng như thế giới thực tế hết
Có khi nó nâng bạn lên, có khi nó dìm bạn xuống
Giờ thì bạn không thấy là chúng ta đang đâm đầu vô một ngõ cụt một chiều hay sao

Không có lối thoát, không có lối thoát cho cái địa ngục trần gian này
Không có lối thoát trừ phi bạn lên thiên đường
Không có lối thoát cho cái địa ngục trần gian này, tôi đoán là tôi đang sống trong địa ngục

Vâng, thế giới thật đẹp

Bạn biết mà, tôi đang điên máu, tôi dễ đá đít bất cứ ai

 

×
Quay lại
Top