[Lyrics] Heaven sent - Keyshia Cole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sent from heaven.
Sent from heaven.

Now you can wait your whole life wondering
When it's gonna come or where it's been.
You may have got your heart broken
A few times in the past
Never last strong as it used to,
Don't feel as good as it used to (before)
And all the things you used to say,
Things you used to do, went right out the door

Oeh no more, will you be the one
That's what you tell everyone around you
But you know they've heard it all before
What more can you say
When love won't let you, walk away
You can't help who you love
And you find yourself giving it away
When you think you're in love

[CHORUS:]
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)

Now you can wait your whole life tryna change
What the fear from what it's been
You may have put your whole life into a man
Loving what you thought that could've been.
I don't wanna swing your change
When you don't feel as good as you used to (before)
And everything you used to say,
Everything you used to do clear right out the door

Oeh no more, will you be the one
That's what you tell everyone around you
But you know they've heard it all before
What more can you say
When love won't let you, walk away
You can't help who you love
And you find yourself giving it away
When you think you're in love

[CHORUS]
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)

Everybody say
I wanna be the one you love
I wanna be (sent from heaven)
I wanna be the one you trust
I wanna be (sent from heaven)
I wanna be the one you need
I wanna be (sent from heaven)
I wanna be the one
I wanna be the one (sent from heaven)

[CHORUS:]
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)
I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)

I wanna be the one who you believe
In your heart is sent from (sent from heaven)
There's a piece of me who leaves when you gone
Because you're sent from (sent from heaven)
Niềm may mắn...
Niềm may mắn...

Bạn có thể chờ đợi cả cuộc đời và phân vân khi nào tình yêu đến và nó ở nơi đâu
Trái tim bạn có thể đã từng tan nát đôi lần trong quá khứ
Tình yêu bạn có không bao giờ kéo dài như trước
Không tuyệt vời như trước
Những điều bạn từng làm cuốn theo gió ra đi

Bạn sẽ không yêu nữa - Đó là những gì bạn nói với mọi người xung quanh
nhưng bạn biết mà, họ đã nghe điều đó cả trăm lần
Bạn có thể nói gì nữa đây?
Khi mà tình yêu không cho phép
Ra đi và bạn sẽ không thể giúp đỡ người mình yêu
Và bạn thấy mình từ bỏ nó, khi bạn bắt đầu yêu?

"Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng
Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng"

Giờ bạn có thể chờ đợi cả cuộc đời để thay đổi định nghĩa của sự sợ hãi
Bạn có thể đặt cả cuộc đời mình vào một người đàn ông, tin yêu những tình cảm mà bạn hy vọng thành sự thật
Tôi không muốn làm lung lay niềm tin của bạn
Khi bạn cảm thấy không hạnh phúc như trước kia
Và tất cả những điều bạn vẫn nói, vẫn làm tan biến như mây khói

Bạn sẽ không yêu nữa - Đó là những gì bạn nói với mọi người xung quanh
nhưng bạn biết mà, họ đã nghe điều đó cả trăm lần
Bạn có thể nói gì nữa đây?
Khi mà tình yêu không cho phép
Ra đi và bạn sẽ không thể giúp đỡ người mình yêu
Và bạn thấy mình từ bỏ nó, khi bạn bắt đầu yêu?

"Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng
Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng"

Ai cũng sẽ nói:
Tôi muốn là người anh/em yêu
Tôi muốn là người (may mắn)
Tôi muốn là người anh/em tin
Tôi muốn là người (may mắn)
Tôi muốn là người anh/em cần
Tôi muốn là người (may mắn)
Tôi muốn là người đó
Là niềm may mắn

"Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng
Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng
Em muốn là người mà anh, bằng cả trái tim, tin rằng được gửi từ thiên đàng
Và có một phần của em sẽ tan biến khi anh ra đi
bởi với em anh đến từ thiên đàng"

 

×
Quay lại
Top