[Lyrics] My Way - Limp Bizkit

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Check, check, check check... out my melody

Special
You think you're special
You do
I can see it in your eyes
I can see it when you laugh at me
Look down on me
You walk around on me
Just one more fight
About your leadership
And I will straight up
Leave your shit
Cause I've had enough of this
And now I'm pissed

Yeah
This time I'm 'a let it all come out
This time I'm 'a stand up and shout
I'm 'a do things my way
It's my way
My way, or the highway

Check out, check check... out my melody

Just one more fight
About a lot of things
And I will give up everything
To be on my own again
Free again

Yeah
This time I'm 'a let it all come out
This time I'm 'a stand up and shout
I'm 'a do things my way
It's my way
My way, or the highway

Some day you'll see things my way
Cause you never know
Where, you never know
Where you're gonna go

Check out, check check... out my melody

Just one more fight
And I'll be history
Yes I will straight up
Leave your shit
And you'll be the one who's left
Missing me

Yeah
This time I'm 'a let it all come out
This time I'm 'a stand up and shout
I'm 'a do things my way
It's my way
My way, or the highway

Some day you'll see things my way
Cause you never know
Where, you never know
Where you're gonna go

Check out, check check... out my melody
Hãy nghe thử, thử, thử, ... giai điệu bài hát của tôi

Đặc biệt
Em nghĩ rằng mình đặc biệt
Đúng đấy
Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt em
Tôi có thể thấy chúng khi em cười nhạo tôi
Ra vẻ bề trên với tôi
Em đi lòng vòng quanh tôi
Chỉ một lần chống trả nữa
Vào sự lên mặt của em
Và tôi sẽ thẳng thắn
Bỏ lại những thứ thối tha của em
Bởi tôi đã nhận đủ những thứ này
Và giờ tôi phê lắm rồi

Yeah
Lần này, tôi sẽ làm cho chúng phắn hết ra
Lần này, tôi sẽ đứng thẳng dậy và gào thét
Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của tôi
Đó là con đường của tôi
Con đường của tôi, hoặc đường quốc lộ

Hãy nghe thử, thử, thử, ... giai điệu bài hát của tôi

Chỉ một lần chống trả lại thôi
Vào thật nhiều thứ kia
Và tôi sẽ từ bỏ mọi thứ
Để lại là chính mình lần nữa
lại được tự do

Yeah
Lần này, tôi sẽ làm cho chúng phắn hết ra
Lần này, tôi sẽ đứng thẳng dậy và gào thét
Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của tôi
Đó là con đường của tôi
Con đường của tôi, hoặc đường quốc lộ

Ngày nào đó, em sẽ trông thấy được những điều theo cách của tôi
Bởi em chẳng bao giờ biết nơi nào
Em chẳng bao giờ biết chốn nào để đi

Hãy nghe thử, thử, thử, ... giai điệu bài hát của tôi

Chỉ một lần trống trả nữa thôi
Và tôi sẽ thành lịch sử
Vâng, tôi sẽ thẳng thừng
Bỏ lại những thứ thổ tả của em
Và em sẽ là người bị bỏ lại
Đánh mất tôi

Yeah
Lần này, tôi sẽ làm cho chúng phắn hết ra
Lần này, tôi sẽ đứng thẳng dậy và gào thét
Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của tôi
Đó là con đường của tôi
Con đường của tôi, hoặc đường quốc lộ

Ngày nào đó, em sẽ trông thấy được những điều theo cách của tôi
Bởi em chẳng bao giờ biết nơi nào
Em chẳng bao giờ biết chốn nào để đi

Hãy nghe thử, thử, thử, ... giai điệu bài hát của tôi

 

×
Quay lại
Top