[Lyrics] Losing my way - Justin Timberlake

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Yeah... Hum... Yeah... Uh... Excuse me

Hi my name is Bob and I work at my job
I make forty-something dollars a day
I used to be the man in my hometown
Until I started to lose my way
It all goes back to when I dropped out at school
Having fun, I was living the life
But now I got a problem with that little white rock
See I can't put down the pipe

And...

It is breaking me down
Watching the world spin round
While my dreams fall down
Is anybody out there?

It is breaking me down
No more friends around...
And my dreams fall down...
Is anybody out there?

Can anybody out there hear me?
'Cause I can't seem to hear myself
Can anybody out there see me?
'Cause I can't seem to see myself...
There's gotta be a heaven somewhere
Can you save me from this hell?
Can anybody out there feel me?
'Cause I can't seem to feel myself

Losing my way
Keep losing my way...
Keep losing my way...
Can you help me find my way?
Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way...
Can you help me find my way?

Now you gotta understand I was a family man
I would have done anything for my own
But I couldn't get a grip on my new found itch
So I ended up all alone
I remember where I was when I got my first buzz
See I thought I was living the life
And the craziest thing is I'll probably never know the color of my daughter's eyes

And it is breaking me down
Watching the world spin round
While my dreams fall down
Is anybody out there?

It is breaking me down
No more friends around...
And my dreams fall down...
Is anybody out there?

Can anybody out there hear me?
'Cause I can't seem to hear myself
Can anybody out there see me?
'Cause I can't seem to see myself
There's gotta be a heaven somewhere
Can you save me from this hell?
Can anybody out there feel me?
'Cause I can't seem to feel myself.

Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way
Can you help find my way?
Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way
Can you help me find my way?

Oh my god please forgive me (father hear my prayer)
'Cause I know I've done some wrong in this life
If I could do it all again
Have just one more chance
To take all those wrongs and make them right

Can anybody out there hear me?
'Cause I can't seem to hear myself
Can anybody out there see me?
'Cause I can't seem to see myself
There's gotta be a heaven somewhere
Can you save me from this hell?
Can anybody out there feel me?
'Cause I can't seem to feel myself.

Can anybody out there hear me?
'Cause I can't seem to hear myself
Can anybody out there see me?
'Cause I can't seem to see myself
There's gotta be a heaven somewhere
Can you save me from this hell?
Can anybody out there feel me?
'Cause I can't seem to feel myself

Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way
Can you help me find my way?
Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way
Can you help me find my way?
Đánh mất lối đi của mình
Xin lổi cho tôi nói chút nào

Xin chào, tên tôi là Bob
Tôi đi làm và hằng ngày tôi kiếm cỡ bốn mươi mấy đồng
Tôi đã từng là người có tên tuổi nơi quê nhà
Cho đến khi tôi ba91t đầu đánh mất lối đi của mình
Khởi đầu là chuyện tôi bỏ học để đ a7n chơi trác táng
Nhưng bâ giờ thì tôi có vấn đề với cái thứ bột màu trắng ấy

Và...

Thứ thuốc trắng ấy làm tôi rã rời
Khiến tôi cảm thấy như cả thế giới đang quay
Trong khi tất cả mọi ước mơ đổ vỡ
Có ai nghe tôi đớn đau không?

Nó làm tôi quỵ ngã
Không còn bạn bè nào bên cạnh tôi
Và tất cả mọi giấc mơ tôi vỡ òa
Có ai nghe tôi đang đau nhói?


Can anybody out there hear me?
'Cause I can't seem to hear myself
Can anybody out there see me?
'Cause I can't seem to see myself...
There's gotta be a heaven somewhere
Can you save me from this hell?
Can anybody out there feel me?
'Cause I can't seem to feel myself

Losing my way
Keep losing my way...
Keep losing my way...
Can you help me find my way?
Losing my way
Keep losing my way
Keep losing my way...
Can you help me find my way?

Now you gotta understand I was a family man
I would have done anything for my own
But I couldn't get a grip on my new found itch
So I ended up all alone
I remember where I was when I got my first buzz
See I thought I was living the life
And the craziest thing is I'll probably never know the color of my daughter's eyes

Thứ thuốc trắng ấy làm tôi rã rời
Khiến tôi cảm thấy như cả thế giới đang quay
Trong khi tất cả mọi ước mơ đổ vỡ
Có ai nghe tôi đớn đau không?

Nó làm tôi quỵ ngã
Không còn bạn bè nào bên cạnh tôi
Và tất cả mọi giấc mơ tôi vỡ òa
Có ai nghe tôi đang đau nhói?

Có ai nghe thấy tôi nói?
Vì cả tôi cũng không thể nghe chính mình
Có ai nhìn thấy tôi không nhỉ?
Vì chính tôi cũng không thấy nổi mình
Đâu đó phải có một thiên đường mà
Xin ai ơi hãy cứu tôi khỏi cái địa ngục này
Có ai cảm thấy những gì tôi cảm thấy?
Bời chính tôi cũng chẳng thể cảm thấy mình

Đánh mất chính mình
Cứ tiếp tục đánh mất lối đi cho chính mình
Đánh mất cuộc đời mình
Bạn có thể giúp tôi tìm ra lối đi không?
Đánh mất chính mình
Cứ tiếp tục đánh mất lối đi cho chính mình
Đánh mất cuộc đời mình
Bạn có thể giúp tôi tìm ra lối đi không?

Xin Chúa hãy tha lỗi cho con (cha ơi nghe lời con cầu nguyện này)
Vì con biết con đã làm sai nhiều thứ trong đời
Và nếu như ocn có thể làm lại
Nếu con có một cơ hội thứ hai
Để thay đổi những điều sai trái ấy

Có ai nghe thấy tôi nói?
Vì cả tôi cũng không thể nghe chính mình
Có ai nhìn thấy tôi không nhỉ?
Vì chính tôi cũng không thấy nổi mình
Đâu đó phải có một thiên đường mà
Xin ai ơi hãy cứu tôi khỏi cái địa ngục này
Có ai cảm thấy những gì tôi cảm thấy?
Bởi chính tôi cũng chẳng thể cảm thấy mình

Có ai nghe thấy tôi nói?
Vì cả tôi cũng không thể nghe chính mình
Có ai nhìn thấy tôi không nhỉ?
Vì chính tôi cũng không thấy nổi mình
Đâu đó phải có một thiên đường mà
Xin ai ơi hãy cứu tôi khỏi cái địa ngục này
Có ai cảm thấy những gì tôi cảm thấy?
Bởi chính tôi cũng chẳng thể cảm thấy mình

Đánh mất chính mình
Cứ tiếp tục đánh mất lối đi cho chính mình
Đánh mất cuộc đời mình
Bạn có thể giúp tôi tìm ra lối đi không?
Đánh mất chính mình
Cứ tiếp tục đánh mất lối đi cho chính mình
Đánh mất cuộc đời mình
Bạn có thể giúp tôi tìm ra lối đi không?

 

×
Quay lại
Top