[Lyrics] S.O.S - Good Charlotte

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Is anybody listening?
Can you hear me when I call?
Shooting signals in the air,
Cuz I need somebody's help.
I can't make it on my own,
So I'm giving up myself
Is anybody listening?
Listening.

I've been stranded here and I'm miles away.
Making signals hoping they save me
I lock myself inside these walls
Cuz out there I'm always wrong.
I don't think I'm gonna make it
So while I'm sitting here on the eve of my defeat
I write this letter and hope it saves me

[chorus:]
Is anybody listening?
Can you hear me when I call?
Shooting signals in the air
Cuz I need somebody's help
I can't make it on my own
So I'm giving up myself
Is anybody listening?
Listening.

I'm stuck in my own head and I'm oceans away
Would anybody notice if I chose to stay?
I'll send an S.O.S. tonight
And wonder if I will survive
How in the hell did I get so far away this time?
So now I'm sitting here
The time of my departure's near
I say a prayer please, someone save me

Is anybody listening?
Can you hear me when I call?
Shooting signals in the air
Cuz I need somebody's help
I can't make it on my own
So I'm giving up myself
Is anybody listening?
Listening?

I'm lost here-I can't make it on my own
I don't want to die alone
I'm so scared
Drowning now
Reaching out
Holding onto everything I love
Crying Out
Dying now
Need some help

[Guitar Solo]

Is anybody listening?
Can you hear me when I call?
Shooting signals in the air
I need somebody's help
I can't make it on my own
I'm givin' up myself
Is anybody listening?
Có ai đang lắng nghe không?
Bạn có thể nghe thấy tôi khi tôi gọi không?
Những tín hiệu bắn lên không trung (pháo sáng)
Vì tôi cần sự giúp đỡ của một ai đó
Tôi không thể một mình mà trốn thoát được
Vì thế tôi sẽ từ bỏ bản thân mình
Có ai đó đang lắng nghe không?
Đang lắng nghe

Tôi đã bị kẹt ở đây và tôi cách xa hàng dặm
Tạo ra những tín hiệu, hi vọng họ cứu tôi
Tôi nhốt bản thân trong những bức tường này
Vì ở ngoài kia, lúc nào tôi cũng sai trái
Tôi không nghĩ tôi sẽ thành công được
Vì thế trong khi tôi đang ngồi đây, trong cái đêm của sự hạ gục
Tôi viết bức thư này và hi vọng nó cứu được tôi

[Điệp khúc]

Tôi mắc kẹt trong chính trí não mình và tôi cách xa cả đại dương
Liệu có ai để ý nếu như tôi quyết định ở lại?
Đêm nay tôi sẽ gởi một bức thông điệp cầu cứu
Và tự hỏi liệu tôi sẽ sống sót hay không
Làm thế quái nào mà lần này tôi lại đạt đến xa như vậy?
Vì thế giờ này tôi đang ngồi đây
Thời khắc để tôi xuất phát đến gần rồi
Tôi đọc một lời nguyện cầu, làm ơn đó, ai đó cứu tôi đi

[Điệp khúc]

Tôi lạc ở đây, tôi không thể một mình thoát ra được
Tôi không muốn chết đơn độc
Tôi sợ hãi quá
Giờ đây tôi đang chìm dần
Vươn ra
Bấu víu vào mọi thứ mà tôi yêu quý
Khóc to
Giờ tôi đang chết nè
Cần một sự giúp đỡ nào đó

[Độc tấu ghi-ta]

[Điệp khúc]

 
×
Quay lại
Top