[Lyrics] Is Anybody Listening - Danity Kane

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Aundrea]
Waiting to see the light
Been waiting all my life
Show me a way, would you show me a way

[Dawn]
I wanna come out of the dark
But taking away is so hard
Show me a way, just show me a way

[Aubrey]
Show me which way to go
Can’t do this by myself
Oh no
Oh oh no
Don’t know how I should play
The cards that I’ve been dealt
Can’t do this
Anybody

Is anybody listening
Can anybody answer my prayer
Please say yea
Does anybody feel the same
And is there anybody who cares
Life’s unfair

[Aubrey]
I want something more than this
I’ve given all I can give
Show me the way, won’t you show me the way

[D. Woods]
I just wanna feel I belong
I just need the strength to be strong
Show me a way, would you show me a way

[Shannon]
Show me which way to go
Can’t do this all alone
I can’t do this all alone
Don’t feel that I know how
To make it on my own
[Dawn]
Is anybody here

Is anybody listening
Can anybody answer my prayer
Please say yea
Does anybody feel the same
And is there anybody who cares
Life’s unfair

Is anybody listening
Is anybody listening
Can you hear me
Is anybody listening, yea

Is anybody listening
Can anybody answer my prayer
Please say yea
Does anybody feel the same
And is there anybody who cares
Life’s unfair

Is anybody listening
Can anybody answer my prayer
Please say yea
Does anybody feel the same
And is there anybody who cares
Life’s unfair
Đợi chờ để thấy ánh dương
Tôi đã đợi cả cuộc đời
Chỉ cho tôi con đường, anh có thể chỉ cho tôi một con đường?

Tôi muốn thoát khỏi bóng tối
Nhưng để đưa đi xa thực khó sao
Chỉ cho tôi, chỉ cần cho tôi biết một lối đi

Chỉ cho tôi nên đi lối nào
Mà bản thân tôi không thể thấy
Ôi không
Không không
Tôi không hiểu mình sẽ làm thế nào
Với những lá bài tôi đã được chia
Không thể biết
Ai đó ơi

Có ai đang nghe
Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện
Làm ơn nói đi
Có ai cảm thấy tương tự vậy không
Và có ai quan tâm
Cuộc đời sao bất công thế

Tôi muốn hơn thế này
Tôi đã cho những gì tôi có thể
Hãy chỉ cho tôi lối đi, anh sẽ không chỉ lối tôi sao

Tôi muốn mình có nơi để đi
Tôi cần sức mạnh để kiên cường
Hãy chỉ lối cho tôi, anh sẽ chỉ cho tối chứ

Chỉ cho tôi con đường tôi đi
Tôi không thể làm việc này đơn độc
Tôi không thể làm việc này đơn độc
Không cảm thấy tôi có thể hiểu làm sao
nắm được nó bởi mình tôi
Có ai còn ở đây?

Có ai đang nghe
Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện
làm ơn nói đi
Có ai cảm thấy tương tự vậy không
Và có ai quan tâm
Cuộc đời sao bất công thế

Có ai đang lắng nghe
Có ai đang lắng nghe
Anh có thể nghe không?
Có ai đang lắng nghe

Có ai đang nghe
Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện
làm ơn nói đi
Có ai cảm thấy tương tự vậy không
Và có ai quan tâm
Cuộc đời sao bất công thế

 
×
Quay lại
Top