[Lyrics] Flawless Girl - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532You know you want to be her
She's a flawless girl
(Flawless girl!)
All the boys say when they meet her
"She's a flawless girl"
(Flawless girl!)
She's at the forefront of every tren
Never less than 5 foot 10
And if you use our products, then you can be a flawless girl
A flawless girl!


Bạn muống trở thành ả
Cô ấy là cô gái hoàn mỹ
(Cô gái hoàn mỹ)
Những chàng trai đều nói thế khi họ gặp cô
"Cô ấy là cô gái hoàn mỹ"
(Cô gái hoàn mỹ)
Cô ấy luôn đi đầu mọi xu thế
Chưa bao giờ thấp dưới 1 m 55
Và nếu bạn dùng sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ trở thành cô gái hoàn mỹ
Một cô gái hoàn mỹ!

 
×
Top