[Lyrics] Perfectfly - Huckapoo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I like who I am
But I guess you don"t
I think that I can
But you think I won't
Amount to anything at all

If you love me,
You sure show it strange
Is there anything that you would want to change?
I can't be your paper doll.

Chorus:
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little cra.ck
Every chip,
Every dent
Every little mistake,
I wanna be perfect
Just like you,
But there's only so much that a girl can do
When I look in the mirror,
It makes sense to me,
Perfectly
Perfectly

I like worn out shoes
You like high heels, and fantasies
But I'm what's real
I guess you could say
The shoe don't fit
Maybe I'm from Venus
You're from Mars
My imperfections are what they are
I guess one of us must deal, with it

Chorus:
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little cra.ck,
Every chip,
Every dent,
Every little mistake, yeah
I wanna be perfect,
Just like you
But there's only so much,
That a girl can do
When I look,
In the mirror,
What I see,
Makes sense to me, yeah
Perfectly
Oh, perfectly

I try to fit
In the mold
That you make
But I'm tired of playing
This little charade

Chorus:
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little cra.ck,
Every chip,
Every dent,
Every little mistake, yeah
I wanna be perfect,
Just like you
But there's only so much,
That a girl can do
When I look,
In the mirror,
What I see
Makes sense to me, yeah
Perfectly
Tôi thích là chính mình
Nhưng tôi đoán bạn lại không như vậy
Tôi tin rằng mình có thể
Nhưng bạn lại nghĩ tôi không thể
Đạt được bất cứ thứ gì


Nếu bạn yêu tôi
Bạn chắn chắn sẽ thể hiện nó thật khác lạ
Đó phải lả những điều bạn muốn thay đổi?
Tôi không thể trở thành con búp bê giấy của bạn

Chorus:
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Nhưng tôi là chính tôi
Tôi muốn mình thật hoàn mỹ
Nhưng bạn thấy đó
Mỗi vết rạn nứt
Mỗi mãnh vỡ
Mỗi tì vết
Mỗi lỗi lầm
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng thật quá nhiều đối với một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào trong gương
Điều đó thật ý nghĩa đối với tôi
Thật hoàn hảo
Thật hoàn hảo

Tôi thích mang những đôi giày mới
Còn bạn lại thích giày cao gót và những điều tưởng tượng
Nhưng thực chất tôi là gì
Tôi đoán bạn có thể trả lời
Những đôi giầy không vừa vặn
Có thể tôi đến từ sao Kim
Bạn đến từ sao Hỏa
Nhưng sự không hoàn chính là những gì chúng ta có
Tôi đoán một trong hai ta phải đánh cược,vào sự hoàn hảo đó

Chorus:
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Nhưng tôi là chính tôi
Tôi muốn mình thật hoàn mỹ
Nhưng bạn thấy đó
Mỗi vết rạn nứt
Mỗi mãnh vỡ
Mỗi tì vết
Mỗi lỗi lầm
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng thật quá nhiều đối với một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào trong gương
Những gì tôi thấy
Thật ý nghĩa đối với tôi
Thật hoàn hảo
Thật hoàn hảo

Tôi cố gắng sửa đổi
Trong khuôn đúc
Bạn được tạo ra
Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi chơi
Trò chơi nhỏ này

Chorus:
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Nhưng tôi là chính tôi
Tôi muốn mình thật hoàn mỹ
Nhưng bạn thấy đó
Mỗi vết rạn nứt
Mỗi mãnh vỡ
Mỗi tì vết
Mỗi lỗi lầm
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng thật quá nhiều đối với một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào trong gương
Những gì tôi thấy
Thật ý nghĩa đối với tôi
Thật hoàn hảo


 
×
Quay lại
Top