[Lyrics] Perfectly - Selena Gomez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I like who I am
But I guess you don't
I think that I can
But you think I won't
Amount to anything at all

If you love me,
You sure show it strange
Is there anything that you want to change?
I can't be your paper doll.

[Chorus:]
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little crack
Every chip,
Every dent
Every little mistake,
I wanna be perfect
Just like you,
But there's only so much that a girl can do
When I look in the mirror what I see,
It makes sense to me,
Perfectly
Perfectly

I like worn out shoes
You like high heels, and fantasies
But I'm what's real
I guess you could say
The shoe don't fit
Maybe I'm from Venus
You're from mars
My imperfections are what they are
I guess one of us must deal, with it

[Chorus:]
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little crack,
Every chip,
Every dent,
Every little mistake, yeah
I wanna be perfect,
Just like you
But there's only so much,
That a girl can do
When I look,
In the mirror,
What I see,
Makes sense to me, yeah
Perfectly
Oh, perfectly

I try to fit
In the mold
That you make
But I'm tired of playing
This little charade

[Chorus:]
I wanna be perfect,
But I'm me
I wanna be flawless,
But you see
Every little crack,
Every chip,
Every dent,
Every little mistake, yeah
I wanna be perfect,
Just like you
But there's only so much,
That a girl can do
When I look,
In the mirror,
What I see
Makes sense to me, yeah
Perfectly
Tôi yêu con người thật của mình
Nhưng tôi đoán là bạn thì không
Tôi nghĩ là tôi có thể
Nhưng bạn lại nghĩ là tôi
Rốt cuộc chẳng là gì cả

Nếu bạn yêu mến tôi,
Bạn chắc chắn chỉ ra được sự lạ lẫm
Có phải bạn muốn thay đổi điều gì không?
Tôi không thể là búp bê giấy của bạn được đâu

ĐK:
Tôi muốn trở nên thật hoàn hảo
Nhưng tôi vẫn là chính mình thôi
Tôi muốn trở nên hoàn thiện
Nhưng bạn thấy đó
Mỗi vết nứt nho nhỏ
Mọi chỗ nứt
Mọi vết mẻ
Mỗi sai lầm nhỏ bé nhất
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng nó thật quá sức mà một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào gương, những gì tôi nhìn thấy
Nó thích hợp với tôi đấy
Thật hoàn hảo
Thật hoàn hảo

Tôi thích những đôi giầy mòn đế
Bạn thích gót giày cao, và kì lạ
Nhưng những gì chân thật ở tôi
Tôi đoán là bạn có thể nhìn thấy đấy
Những chiếc giày không vừa vặn
Có thể tôi đến từ sao Kim
Còn bạn từ sao Hỏa
Những sự thiếu sót của tôi vẫn chỉ là sự sai sót như chúng mà thôi
Tôi nghĩ một trong chúng ta phải chấp nhận điều đó

Tôi muốn trở nên thật hoàn hảo
Nhưng tôi vẫn là chính mình thôi
Tôi muốn trở nên hoàn thiện
Nhưng bạn sẽ thấy
Mỗi vết nứt nho nhỏ
Mọi chỗ nứt
Mọi vết mẻ
Mỗi sai lầm nhỏ bé nhất
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng nó thật quá sức mà một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào gương,những gì tôi nhìn thấy
Nó thích hợp với tôi đấy
Thật hoàn hảo
Thật hoàn hảo

Tôi cố gắng để thích nghi
Trong khuôn khổ
Mà bạn đặt ra
Nhưng tôi mệt mỏi khi phải chơi
Trò đố chữ ngắn ngủi này

Tôi muốn trở nên thật hoàn hảo
Nhưng tôi vẫn là chính mình thôi
Tôi muốn trở nên hoàn thiện
Nhưng bạn sẽ thấy
Mỗi vết nứt nho nhỏ
Mọi chỗ nứt
Mọi vết mẻ
Mỗi sai lầm nhỏ bé nhất
Tôi muốn trở nên hoàn hảo
Giống như bạn
Nhưng nó thật quá sức mà một cô gái có thể làm
Khi tôi nhìn vào gương, những gì tôi nhìn thấy
Nó thích hợp với tôi đấy
Thật hoàn hảo
Thật hoàn hảo


 

×
Quay lại
Top