[Lyrics] Just That Girl (OST Another Cinderella Story) - Drew Seeley

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She's (that girl)
I know it she's (that girl)
I know it

Sometimes it feels like
everybody wants something from me
But don't understand
I can only be one person
That's Joey
Got game got fame
got everything in this world i need
(but the girl) I don't know her name
cause I've only met her in my dreams
But I'm gonna find her cause she's

Chorus

just that girl
the one that's dancin through my mind
just that girl
the girl that I've been tryna find
just that girl
her style is crazy she's a dime
and it's almost like i can see her
she's just that girl

Something happens when you groove
earth beneath you starts to move
It's so bad I'm lookin at you
(cause you are that girl)

crazy how you work that frame
you and me we could change the game
what's your secret what's your name
(that girl)

to me you are a star
when you move you're off the charts
you've already won my heart
(that girl)

you with me you're the star
you don't have to play the part
you can be just who you are

[Chorus]

cause you're just that girl
the one that's dancin through my mind
just that girl
the girl that I've been tryna find
just that girl
her style is crazy she's a dime
and it's almost like I can see her
she's just that girl

Yes she know she's (just that girl)
she know she's (just that girl)
that girl baby just that girl

she know she's (just that girl)
she know she's (just that girl)
that girl baby just that girl

[Bridge]

Just that picture in my mind I see
And i can't wait for the day we meet
baby we'd be so fly baby just you and I
i wanna give you the world cause you're

[Chrous]

just that girl
the one that's dancin through my mind
just that girl
the girl that I've been tryna find
just that girl
her style is crazy she's a dime
and it's almost like I can see her
she's just that girl

she know she's (just that girl)
she know she's (just that girl)
that girl baby just that girl

she know she's (just that girl)
she know she's (just that girl)
that girl baby just that girl


the one that's dancin through my mind
just that girl
the girl that I've been tryna find
just that girl
her style is crazy she's a dime
and it's almost like I can see her
she's just that girl
Là cô ấy (cô gái ấy)
Tôi biết đó là cô ấy (cô gái ấy)
Tôi biết

Đôi khi thấy như
mọi người đều muốn điều gì đó ở tôi
Nhưng không hiểu tại sao
Tôi chỉ có thể là
Joey
Thành công, nổi tiếng
có mọi thứ mà tôi muốn trên đời
(nhưng cô gái ấy) Tôi không biết tên em
Vì tôi chỉ gặp em trong giấc mơ
Nhưng tôi cần phải tìm được em bởi em

[Chorus]

cô gái ấy
người có điệu nhảy trong tâm trí tôi
cô gái ấy
cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm
Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị
Tôi gần như đã có thể thấy em
Em chính là cô gái ấy

Có vài điều xảy ra
Cả thế giới này không là gì khi em bắt đầu bước nhảy
Tệ thật, tôi chỉ đứng nhìn em
(vì em chính là cô gái ấy)

Điệu nhảy thật cuồng nhiệt
Tôi và em, ta có thể thay đổi mọi chuyện
Bí mật của em là gì? Tên em là gì?
(cô gái ấy)

Với tôi em là một ngôi sao
Khi em nhảy, không theo khuôn khổ nào cả
Em đã đánh bại trái tim tôi
(cô gái ấy)

Với tôi, em là một ngôi sao
Em phải tuân theo bất cứ điều gì
Em có thể là chính em

[Chorus]

Vì em là cô gái ấy
người có điệu nhảy trong tâm trí tôi
cô gái ấy
cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm
Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị
Tôi gần như đã có thể thấy em
Em chính là cô gái ấy

Em biết em chính là (cô gái ấy)
Em biết em chính là (cô gái ấy)
Cô gái ấy

[Bridge]

Chính là hình ảnh trong tâm trí tôi
Tôi không thể chờ đến ngày chúng ta gặp được nhau
Chúng ta hãy bay cao, chỉ đôi ta
Tôi muốn dâng em cả thế giới này, bởi em là

[Chorus]

Vì em là cô gái ấy
người có điệu nhảy trong tâm trí tôi
cô gái ấy
cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm
Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị
Tôi gần như đã có thể thấy em
Em chính là cô gái ấy

Em biết em chính là (cô gái ấy)
Em biết em chính là (cô gái ấy)
Cô gái ấy

Em biết em chính là (cô gái ấy)
Em biết em chính là (cô gái ấy)
Cô gái ấy

Người có điệu nhảy trong tâm trí tôi
cô gái ấy
cô gái mà tôi vẫn hằng kiếm tìm
Dáng điệu mê hồn, nhưng bình dị
Tôi gần như đã có thể thấy em
Em chính là cô gái ấy

 
×
Quay lại
Top