[Lyrics] Just The Girl - The Click Five

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She's cold and she's cruel
But she knows what she's doin'
She pushed me in the pool
At our last school reunion
She laughs at my dreams
But I dream about her laughter
Strange as it seems
She's the one I'm after

[Chorus:]
Cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for

She can't keep a secret
For more than an hour
She runs on 100 proof attitude power
And the more she ignores me
The more I adore her
What can I do?
I'd do anything for her

Cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for

And when she sees it's me
On her caller ID
She won't pick up the phone
She'd rather be alone
But I can't give up just yet
Cause every word she's ever said
Is still ringin' in my head
Still ringin' in my head

She's cold and she's cruel
But she knows what she's doin'
Knows just what to say
So my whole day is ruined

Cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more

Cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
Oh, I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
Just the girl I'm lookin' for

I'm lookin' for
I'm lookin' for
I'm lookin' for
Just the girl I'm lookin' for


[TD] Cô ta lạnh lùng và cô ta nhẫn tâm
Nhưng cô ta biết mình đang làm cái gì
Cô ta đẩy tôi ngã xuống hồ
Trong buổi họp lớp cuối cùng của chúng tôi
Cô ta cười vào những giấc mơ của tôi
Nhưng tôi lại mơ về tiếng cười của cô ấy
Thật kỳ cục khi nó có vẻ như
Cô ta là người mà tôi đang theo đuổi

Bởi cô ta vừa ngọt ngào lại vừa đanh đá
Cô ta đánh bật tôi văng ra khỏi đôi chân của mình
Và tôi chẳng thể nào cứu nổi tấm thân này
Tôi không muốn có thêm người nào khác
Cô ta là một điều huyền bí
Cô ta cư xử thật quá lố đối với tôi
Nhưng tôi vẫn luôn quay trở lại
Chỉ vì cô ta chính là người con gái mà tôi đang kiếm tìm

Cô ta chẳng thể nào giữ nổi một bí mật
Đến lâu hơn một giờ
Cô ấy cứ tiếp tục nói ra trong tình trạng say bí tỷ
Và khi cô ta càng từ chối tôi
Thì tôi lại càng quý mến cô ta
Tôi có thể làm được gì đây?
Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện vì cô ta

Bởi cô ta vừa ngọt ngào lại vừa đanh đá
Cô ta đánh bật tôi văng ra khỏi đôi chân của mình
Và tôi chẳng thể nào cứu nổi tấm thân này
Tôi không muốn có thêm người nào khác
Cô ta là một điều huyền bí
Cô ta cư xử thật quá lố đối với tôi
Nhưng tôi vẫn luôn quay trở lại
Chỉ vì cô ta chính là người con gái mà tôi đang kiếm tìm

Và khi cô ta biết đó chính là tôi
Trong số danh bạ cuộc gọi của cô ta
Cô ta sẽ không bao giờ bắt máy
Cô ta thà ở vậy một mình
Nhưng tôi vẫn chưa thể đầu hàng được
Bởi từng câu từng chữ mà trước giờ cô ấy nói
Vẫn còn reo vang trong đầu tôi
Vẫn còn reo vang trong đầu tôi

Cô ta lạnh lùng và cô ta nhẫn tâm
Nhưng cô ta biết mình đang làm cái gì
Biết những gì mình phải nói
Nên cả ngày của tôi đã tan thành mây khói

Điệp khúc[/TD]

 

×
Quay lại
Top