[Lyrics] Broken Heels - Alexander Burke

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hey, hey
RedOne, you know I can do it better than you
I can do it even better in broken heels

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

I roll my sleeves up, wrap my hair up
There's no sign on the road so I never stop
Can you catch me? Yeah, yeah, yeah
You'll never catch me, ay, ay, ay

I'm fresh out the box, fast like a fox
Boss in my shoes, tick tock, 12 o'clock
You better watch me, yeah, yeah, yeah
Sit back and watch me, ay, ay, ay

You go hard, yes, you do
But when I go it's a magic show
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
I get it when I want it and I get it right

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better with broken heels

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels

When you step it up I'm 20 levels up
I took the escalator, elevator to the top
How you like me? Yeah, yeah, yeah
You gotta like me, ay, ay, ay

Oh, you know we rock, we control the block
Whatever's going down, ladies take the biggest cut
We bring the party, yeah, yeah, yeah
We bought the party, ay, ay, ay

You go hard, yes, you do
But when I go it's a magic show
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
I get it when I want it and I get it right

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (2x)

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels

Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels

Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels
Hey, hey
RedOne, anh biết tôi có thể làm điều đó tốt hơn anh
Tôi thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Sẵn tay áo lên, cuộn mái tóc vào
Chẳng có dấu hiệu nào trên đường
Và tôi sẽ không bao giờ dừng lại
Anh có thể bắt được tôi không ? Yeah, yeah, yeah
Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi, ay, ay, ay

Tôi cọ sạch thùng nhanh như cáo
Quyền điều khiển dưới gót tôi, tick tock, 12 giờ
Tốt hơn anh nên nhìn tôi, yeah, yeah, yeah
Ngồi lại và nhìn tôi ay, ay, ay

Anh làm tốt nó, phải, anh có thể
Nhưng khi tôi bước đi
Đó là cuộc trình diễn đầy ma thuật
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tôi làm được khi tôi muốn
và tôi làm được ngay lúc này

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Khi anh nhảy lên thì tôi đã cao hơn 20 lần rồi
Tôi đưa thang cuốn, thang máy lên đến tận đỉnh
Làm cách nào anh có thể giống tôi ? Yeah, yeah, yeah
Anh sẽ phải giống tôi, ay, ay, ay

Oh anh biết khi chúng tôi nổi loạn
Chúng tôi điều khiển mọi trở ngại
Dù cái gì xuống dốc các quý cô cũng sẽ ngăn cản nó
Chúng tôi mang đến những bữa tiệc, yeah, yeah, yeah
Chúng tôi đã mang đến những bữa tiệc, ay, ay, ay

Anh làm tốt, phải, anh có thể
Nhưng khi tôi bước đi
Đó là cuộc trình diễn đầy ma thuật
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tôi làm được khi tôi muốn và tôi làm được ngay

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (2x)

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng tr
 

×
Quay lại
Top