[Lyrics] Good And Broken - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Are you overloaded
Candycoated
Your life's imploding now
There's a risk worth taking
A pain worth aching
On this hollow ground
(We can) Let go
Don't hold on
To all of life's hardest parts
When we think of stopping
Let's keep on rockin
To the rhythm of our hearts

CHORUS:
We can we can break outta here
Jump on over there
Where the air is clearer
We can, we can forget the pace
Winnin our own race,
Become a broken chain, yeah
We are broken chains, yeah
Good and broken

Find the magic
Go and grab it
Your fate is in your hands
Come on, find a reason to believe in
Just tell yourself we can

CHORUS:
We can, we can break outta here
Jump on over there
Where the air is clearer
We can we can forget the pace
Winnin our own race,
[Good and Broken lyrics on <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.metrolyrics.com%5D" target="_blank" rel="nofollow">https://www.metrolyrics.com]</a>

Become a broken chain, yeah
We are broken chains, yeah
Good and broken

BRIDGE:
Get off your seat
On your feet
Raise your hands
Feel the beat
Let it go
Lose control
Feel it in your soul
Don't you know what you can do
If you have faith in you
Let's not be invisible
There's no red light in life
Just go!

Chorus:
We can, we can break outta here
Jump on over there
Where the air is clearer
We can, we can forget the pain
Winnin our own race,
Become a broken chain, yeah
We are broken chains, yeah
Good and broken

yeah

Oh we can, oh we can, oh we can, oh we can, oh we can
Oh we can, oh we can, oh we can, oh we can, oh we can
Oh we can, oh we can, oh we can, oh we can, oh we can

Good and broken
Có phải bạn quá tải
Bọc đường
Giờ cuộc sống của bạn đang nổ tung vào bên trong
Phải chấn nhận rủi ro
Một nỗi đau có giá khi nó đau
Ở cái nơi trống rỗng này
(Chúng ta có thể) Tiến lên nào
Đừng cố bám víu
Vào những phần khó khăn nhất của cuộc sống
Khi chúng ta nghĩ về việc ngừng lại
Hãy cùng nhau tiếp tục khuấy động
Theo nhịp đập con tim chúng ta

Chúng ta có thể bùng vỡ ngoài kia
Nhảy lên trên kia
Nơi không khí trong sạch hơn
Chúng ta có thể quên đi nhịp độ
Chiến thắng cuộc đua của chính chúng ta
Phá tung chuỗi xích
Chúng ta là những mắt xích đã vỡ
Tốt đẹp và vỡ nát

Tìm kiếm điều huyền diệu
Đến và nắm chặt lấy nó
Định mệnh của bạn trong tay bạn
Nào, hãy tìm một lý do để tin đi
Chỉ cần nói với bản thân là chúng ta có thể

Chúng ta có thể bùng vỡ ngoài kia
Nhảy lên trên kia
Nơi không khí trong sạch hơn
Chúng ta có thể quên đi nhịp độ
Chiến thắng cuộc đua của chính chúng ta
Phá tung chuỗi xích
Chúng ta là những mắt xích đã vỡ
Tốt đẹp và vỡ nát

Ra khỏi chỗ ngồi
Đứng trên đôi chân
Giơ cao tay
Cảm nhận nhịp điệu
Thả trôi cảm xúc
Thả lòng kiểm soát
Cảm nhận những điều trong tâm hồn
Bạn không biết bạn có thể làm gì sao
Nếu bạn có niềm tin vào bản thân
Hãy đừng là vô hình
Trong cuộc sống không có đèn đỏ đâu
Chỉ cần tiến lên!

Chúng ta có thể bùng vỡ ngoài kia
Nhảy lên trên kia
Nơi không khí trong sạch hơn
Chúng ta có thể quên đi nhịp độ
Chiến thắng cuộc đua của chính chúng ta
Phá tung chuỗi xích
Chúng ta là những mắt xích đã vỡ
Tốt đẹp và vỡ nát

Vâng

Ôi, chúng ta có
 

×
Quay lại
Top