[Lyrics] Summerboy - Lady Gaga

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Summerboy
Lady Gaga

1, 2, 3

No where, yeah we`re going nowhere fast
Maybe this time i`ll be yours, you`ll be mine

C-c-c-crazy
Get your xxx in my bed
Baby you`ll be
Just my summer boyfriend

Summerboy

Lets get lost you can take me home
Somewhere nice we can be alone
Bikini tops, coming oh, oh, off
Don't be sad when the sun goes down
You`ll wake up and i`m not around
I`ve got to go, oh, oh, oh, oh, oh
We`ll still have the summer after all

Sometimes, you might start a fight
But i'm happy pretending we`re alright
Sun glasses cover up my green eyes
My martini glistens, yeah
While checking out other guys

Summerboy

Lets get lost you can take me home
Somewhere nice we can be alone
Bikini tops, coming oh, oh, off
Don't be sad when the sun goes down
You`ll wake up and i`m not around
I`ve got to go, oh, oh, oh, oh, oh
We`ll still have the summer after all

Hey there summerboy
Let`s go for a drive
Take me for a ride
Never gonna close our eyes

Hey there summerboy
I`m a busy girl
Don't got too much time
Hurry up before i change my mind

Hey there summerboy
I`m taking off my heels
Let`s go for run
Have a little summer fun

Have a little summer fun
Summerboy

Let's get lost you can take me home
Somewhere nice we can be alone
Bikini tops, coming oh, oh, off
Don't be sad when the sun goes down
You`ll wake up and i`m not around
I`ve got to go, oh, oh, oh, oh, oh
We`ll still have the summer after...

Let's get lost you can take me home
Somewhere nice we can be alone
I`ve got my summer, summerboy

Don't be sad when the sun goes down
You'll wake up and i'm not around
I`ve got my summer, summerboy

And we`ll still have the summer after all
I've got my, yes i've got my
I've got my summer, summerboy
Chàng trai mùa hè
Lady Gaga

1, 2, 3

Không nơi nào, yeah chúng tôi đi lại nhanh chóng
Có lẽ lúc này em sẽ là của anh, anh trong tâm trí em

C-c-c-cuồng điên
Cùng anh xxx* trong gi.ường
Anh sẽ
Chỉ cần làm bồ em trong hè

Chàng trai mùa hè

Cho phép anh có thể lấy mất đi nhà em
Một nơi nào đó tốt đẹp, chúng ta có thể được một mình
Đỉnh cao đồ 2 mảnh, tới đây, oh, off
Đừng buồn khi mặt trời lặn xuống
Anh sẽ thức dậy và em ko ở cạnh anh
Em phải đi, oh, oh, oh, oh, oh
Chúng tôi vẫn còn có mùa hè sau

Đôi khi, anh có thể bắt đầu chiến đấu
Nhưng tôi hạnh phúc, chúng ta vờ là ổn cả
Mặt trời che phủ lên màu mắt xanh của tôi
Martini glistens** của tôi, yeah
Trong khi kiểm tra các chàng

Chàng trai mùa hè

Cho phép anh có thể lấy mất đi nhà em
Một nơi nào đó tốt đẹp, chúng ta có thể được một mình
Đỉnh cao đồ 2 mảnh, tới đây, oh, off
Đừng buồn khi mặt trời lặn xuống
Anh sẽ thức dậy và em ko ở cạnh anh
Em phải đi, oh, oh, oh, oh, oh
Chúng tôi vẫn còn có mùa hè sau

Này chàng
Láy xe 1 vòng nào
Đưa em đi chơi
Đừng nhắm tịt mắt lại nữa

Này chàng
Em bận rộn với con gái
Không có quá nhiều thời gian
Nhanh lên trước khi em đổi ý

Này chàng
Em dừng chân lại
Đi nào
Có một mùa hè vui vẻ

Có một mùa hè vui vẻ
Summerboy

Cho phép anh có thể lấy mất đi nhà em
Một nơi nào đó tốt đẹp, chúng ta có thể được một mình
Đỉnh cao đồ 2 mảnh, tới đây, oh, off
Đừng buồn khi mặt trời lặn xuống
Anh sẽ thức dậy và em ko ở cạnh anh
Em phải đi, oh, oh, oh, oh, oh
Chúng ta vẫn còn có mùa hè sau

Cho phép anh có thể lấy mất đi nhà em
Một nơi nào đó tốt đẹp, chúng ta có thể được một mình
Em đã có mùa hè của em, chàng à

Đừng buồn khi mặt trời lặn xuống
Anh sẽ thức dậy và em ko ở cạnh anh
Em đã có mùa hè của em, chàng à

Chúng ta vẫn còn có mùa hè sau
Em đã có, em đã có
Em đã có mùa hè của em, chàng trai mùa hè.

 

×
Quay lại
Top