[Lyrics] Show Stopper - Danity Kane

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Hook, Shannon lead vocal:]
We in the car, we ride slow
We doin' things that the girls don't do
(Danity Kane)
The boys stare, we smile back
(Jim-Johnson)
All my girls in the rainbow (let's stare boys) Cadillacs, yeah

[Aubrey:]
Show stoppin' at the latest spot
The ride shinin' with the open top
Hydraulics make our heads go nod
Hair blowin' in the breeze
Yo, we superstars

[D. Woods:]
Put in the keys, make that engine purr
3 in the back, one in the passenger
Slow creepin', 'cause we look that fly
All the boys tryin' taste our candy ride

[Hook, Shannon lead vocal:]
We in the car, we ride slow
We doin' things that the girls don't do
The boys stare, we smile back
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah

[Chorus:]
Bet you ain't never seen (hey)
Chicks ridin' this clean (hey)
Louis Vuitton seats (oh, oh, oh)
We do it daily
This how we keep it poppin' (hey)
Make sure that bass knockin' (hey)
So when you see us ridin' (oh, oh, oh)
We call it show stoppin'
We show stoppin'
We show, show stoppin'
We show stoppin'
We show, show stoppin'
That's how we keep it poppin' (hey)
Make sure that bass knockin' (hey)
So when you see us ridin' (oh, oh, oh)
We call it show stoppin'

[Aundrea:]
We sittin' on 22s plus 2
Mink bucket seats, neon blue
Color coordinate with them shoes
Yeah, we divas
But we ride like big boys do

[D. Woods:]
Black tinted with a white stripe interstate
Lookin' in the mirror at my Bad Boy Figure
Show stoppin' 'til they lose their breath
Turn the wheel to the right
Turn the wheel to the left

[Hook, Shannon lead vocal]
We in the car, we ride slow
We doin' things that the girls don't do
The boys stare, we smile back
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah

[Chorus]

[Dawn:]
This is for my ladies in the 280s Mercedes
In the H3, Baby Ranges, Bentley Coupes, my Escalades
Say oh (oh), oh (oh, oh)
Break 'em off somethin' proper
Like a real show stopper

[Group, Dawn lead vocal:]
This is for my chicas with the Beamers A6s
'67 Chevys, Maserati, or a Lexus
Say oh, (oh), oh (oh,oh )
Break 'em off somethin' proper
Like a real show stopper

[Young Joc (x2):]
Gon' jingle them keys
Gon' jingle them keys
Put em' up real high
Make sho' everybody see em'
One time (one time)
Two time (two time)
Three time (three time)
Four time (four time)

[Hook, Shannon lead vocal]
We in the car, we ride slow
We doin' things that the girls don't do
The boys stare, we smile back
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah

[Chorus]
Bet you ain't never seen (hey)
Chicks ridin' this clean (hey)
Louis Vuitton seats (oh, oh, oh)
We do it daily
This how we keep it poppin' (hey)
Make sure that bass knockin' (hey)
So when you see us ridin' (oh, oh, oh)
We call it show stoppin'
We show stoppin'
We show, show stoppin'
We show stoppin'
We show, show stoppin'
That's how we keep it poppin' (hey)
Make sure that bass knockin' (hey)
So when you see us ridin' (oh, oh, oh)
We call it show stoppin'
[Hook, Shannon lead vocal:]
Chúng tôi trong xe, chúng tôi lái xe chậm
Chúng tôi làm điều mà các cô gái không làm như thế
(Danity Kane)
Mấy anh nhìn bọn tôi, chúng tôi cười đáp lại
(Jim-Johnson)
Tất cả cô bạn của tôi trong chiếc Rainbow Cadillacs[*](nhìn nữa nào), yeah

[Aubrey:]
Hãy tỏa sáng ở nơi mới nhất
Tiên phong với việc đi mấy chiếc ô tô bóng loáng
Động cơ thủy lực học làm bọn tôi \"được nâng cao\"
Cùng làn gió nhẹ lùa qua tóc
Yo, bọn tui là Ngôi sao

[D. Woods:]
Xoay chìa khóa, làm cho động cơ xe kêu lên
Xoay 3 lần, như khách hàng thử xe
Chiếc xe rung lên chầm chậm, chúng tôi như đang bay
Mọi chàng trai muốn thử chiếc xe màu đỏ ngọt ngào đó

[Hook, Shannon lead vocal:]
Chúng tôi trong xe, chúng tôi lái xe chậm
Chúng tôi làm điều mà các cô gái không làm như thế
Mấy anh nhìn bọn tôi, chúng tôi cười đáp lại
Tất cả cô bạn của tôi trong chiếc Rainbow Cadillacs[*]

[Chorus:]
Cá là bạn chưa nhìn thấy (hey)
Chùng tôi lái chiếc xe mới ra lò(hey)
Ghế bọc da hiệu Louis Vuitton[*] (oh, oh, oh)
Bọn tôi lái mỗi ngày
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng

[Aundrea:]
Chúng tôi ngồi trên chiếc 22s plus 2[*]
Ghế gấp, đèn neon xanh dương
Kết hợp sắc giày
Yeah, bọn tôi là nữ danh ca
Nhưng chúng tôi lái những chiếc xe cá tính

[D. Woods:]
Màu đen trắng nhẹ nhàng kết hợp với nha
Nhìn qua gương thấy mấy anh theo sau
Tự tin cho đến khi họ nín thở mà theo
Quay bánh xe bên phải
Quay bánh xe ở phía bên trái

[Hook, Shannon lead vocal]
Chúng tôi trong xe, chúng tôi lái xe chậm
Chúng tôi làm điều mà các cô gái không làm như thế
Mấy anh nhìn bọn tôi, chúng tôi cười đáp lại
Tất cả cô bạn của tôi trong chiếc Rainbow Cadillacs[*]

[Chorus]
Cá là bạn chưa nhìn thấy (hey)
Chùng tôi lái chiếc xe mới ra lò(hey)
Ghế bọc da hiệu Louis Vuitton[*] (oh, oh, oh)
Bọn tôi lái mỗi ngày
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng

[Dawn:]
Chiếc 280s của Mercedes[*] này cho các cô bạn tôi
Và H3, Baby Ranges, Bentley Coupes, tôi Escalades[*]
Nào oh (oh), oh (oh, oh)
Phá vỡ luật lệ cái nào
Giống như thêm chút tự tin

[Group, Dawn lead vocal:]
Chiếc Beamers A6s dành cho sự thanh lịch của tôi
\'67 Chevys, Maserati, hay là Lexus[*]
Nào oh, (oh), oh (oh, oh)
Phá vỡ luật lệ cái nào
Giống như tự tin một chút

[Young Joc (x2):]
Hãy quay chùm chìa khóa và làm chúng kêu leng keng
Hãy quay chùm chìa khóa và làm chúng kêu leng keng
Đặt mấy em lên cao
Làm tất cả mọi người thấy bọn em
Một lần (một lần)
Hai lần (hai lần)
Ba lần (ba lần)
Bốn lần (bốn lần)

[Hook, Shannon lead vocal]
Chúng tôi trong xe, chúng tôi lái xe chậm
Chúng tôi làm điều mà các cô gái không làm như thế
Mấy anh nhìn bọn tôi, chúng tôi cười đáp lại
Tất cả cô bạn của tôi trong chiếc Rainbow Cadillacs[*]

[Chorus]
Cá là bạn chưa nhìn thấy (hey)
Chùng tôi lái chiếc xe mới ra lò(hey)
Ghế bọc da hiệu Louis Vuitton[*] (oh, oh, oh)
Bọn tôi lái mỗi ngày
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Chúng tôi tự tin
Chúng tôi thật là, thật là tuyệt vời
Cách bọn tôi làm nó giữ vị trí Top(hey)
Một việc làm chắc chắn (hey)
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy chúng tôi lái nó(oh, oh, oh)
Chúng tôi gọi nó Sự tỏa sáng


[*]: Tên hãng và hiệu xe, tên nhãn hàng thời trang, tên riêng miễn dịch nha.

 
×
Top Bottom