Điên thoại IP khi hoạt động cần có những nguyên tắt:

chungseo123

Thành viên
Tham gia
13/9/2017
Bài viết
0
Để truyền tải các cuộc đàm thoại sử dụng hạ tầng mạng IP thì Dịch vụ là dịch vụ ứng dụng cao cấp nhất

Việc số hóa tín hiệu giọng nói, nén tín hiệu đã số hóa, chia tín hiệu thành các gói và truyền những gói số liệu này trên nền IP thì đó thuộc nguyên tắc VoIP. để phục hồi âm thanh thì khi đến nơi nhận các gói số liệu được ghép lại, giải mã ra tín hiệu analog.

3 loại đối tượng cung cấp dịch vụ có thể có sự tham gia trong dịch vụ

tổng đài ip grandstream

Nơi cung cấp dịch vụ Internet ISP

Nơi cung cấp dịch vụ điện thoại Internet ITSP

Nơi cung cấp dịch vụ trong mạng chuyển mạch kênh

Người sử dụng cần thông qua mạng Internet và các chương trình ứng dụng cho điện thoại IP để có thể sử dụng được dịch vụ. Bằng cách sử dụng các chương trình ứng dụng dùng cho điện thoại IP thì các nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp sự truy cập Internet cho khách hàng của họ và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại ITSP cung câp dịch vụ cho khách hàng . Có thể nói rằng dịch vụ truy cập Internet cung cấp bởi các ISP chưa đủ để cung cấp dịch vụ điện thoại thông qua dịch vụ. Khi sử dụng điện thoại IP thì người sử dụng cần phải truy nhập vào nhà cung cấp dịch vụ điện thoại IP. Nếu chỉ có truy cập vào mạng Internet thì họ không thể gọi hoặc nhận các cuộc đàm thoại thông qua dịch vụ điện thoại IP. Các công ty phần mềm đã cung cấp các chương trình ứng dụng dùng cho thực hiện vai trò của ITSP nhằm để phục vụ cho việc truyền thông giữa những người sử dụng trên các máy tính đầu cuối của mạng Internet. Thông qua các điểm truy nhập trong mạng chuyển mạch kênh thì người sử dụng trên mạng chuyển mạch kênh, họ sẽ truy nhập vào ISP hoặc ITSP.

Với mạng IP thì VoIP dựa trên sự kết hợp của mạng chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói. Mỗi loại mạng có những đặc điểm khác biệt nhau. Thông qua một hay nhiều nút chuyển mạch trung gian thì mạng chuyển mạch kênh một kênh truyền dẫn dành riêng được thiết lập giữa hai thiết bị đầu cuối.Dòng thông tin truyên trên kênh này là dòng bit truyền liên tục theo thời gian. Băng thông của kênh dành riêng được đảm bảo và cố định trong quá trình liên lạc (64Kbps đối với mạng điện thoai PSTN), và độ trễ thông tin là rất nhỏ chỉ cỡ thời gian truyên thông tin trên kênh. Mạng chuyển mạch gói (Packet Switching Network) sử dụng hệ thống lưu trữ rồi truyền tại nút mạng nó khác với mạng chuyển mạch kênh. Thông tin được chia sẻ thành các gói, mỗi gói được thêm các thông tin điều kiển cần thiết cho quá trình truyền như là địa chỉ nơi gửi, địa chỉ nới nhận…Các gói thông tin đến nút mạng được xử lý và lưu trữ trong một thời gian cố định rồi mới được truyền đến nút tiếp theo sao cho việc sử dụng kênh có hiệu quả cao nhất. Giữa hai thiết bị đầu cuối thường không cố định, và độ trễ thông tin lớn hơn mạng chuyển mạch kênh rất nhiều nên không có kênh dành riêng nào được thiết lập trong mạng chuyển mạch gói, băng thông của kênh logic.

Khi sử dụng VoIP thì nó sẽ phức tạp và đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề nhưng VoIP có thể khai thác tính hiệu quả của các mạng truyền số liệu, khai thác tính linh hoạt trong phát triển các ứng dụng mới của giao thức IP.
 
×
Quay lại
Top