Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

PHẦN: DOANH THU, TIỀN THUẾ, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP
1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:


- Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp.

- Phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp hay phương pháp khấu trừ.

- Nắm vững công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp.

- Khái niệm, nội dung của lợi nhuận, phương pháp tính lợi nhuận trong doanh nghiệp.

- Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp.

- Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước.

- Chế độ trích lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước.

2 - Bài tập

Bài tập số 32

Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp Y Tài liệu

1. Theo tài liệu bộ phận kế toán thì số lượng sản phẩm sản xuất quý III và số sản phẩm gửi bán của các tháng trong quý III năm báo cáo như sau:

Đvt: cái
untitled.jpg

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • bai_tap_tai_chinh_doanh_nghiep_co_loi_giai.pdf
    450,1 KB · Lượt xem: 669
×
Quay lại
Top