Đề cương ôn thi môn tài chính doanh nghiệp

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
NỘI DUNG
PHẦN I: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP
I. Nguồn tài trợ dài hạn
II. Nguồn tài trợ ngắn hạn
III. Chi phí sử dụng vốn
IV. Cơ cấu nguồn tài trợ và rủi ro tài chính

PHẦN II : QUẢN LÝ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I. Quản lý vốn lưu động
II. Quản lý vốn cố định
III. bảo toàn vốn kinh doanh

PHẦN III: DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
3.1. Doanh thu của doanh nghiệp
3.2. Quản lý chi phớ và giỏ thành sản phẩm
3.3. Lợi nhuận và phõn phối lợi nhuận
3.4. Điểm hoà vốn và rủi ro kinh doanh

PHẦN IV : MỘT SỐ SẮC THUẾ CHỦ YẾU
4.1. Thuế GTGT
4.2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt
4.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

PHẦN V: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH
5.1- Phân tích tài chính
5.2 Dự báo nhu cầu đầu tư tài chính

PHẦN VI: LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN
6.1.1 Xác định dòng tiền của dự án
6.1.2 Giá trị thời gian của tiền tệ
6.1.3 Lựa chọn dự án trong điều kiện không có rủi ro
6.1.4 Lựa chọn dự án trong điều kiện có rủi ro
6.1.5 Lựa chọn dự án trong điều kiện thực tế

PHẦN VII: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
7.1. Phương pháp giá trị tài sản thuần:
7.2. Phương pháp dũng tiền chiết khấu:
7.3. Phương pháp định lượng Goodwill:

PHẦN VIII: XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HOÁ DNNN
Chương II – NĐ 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

ST
 

Đính kèm

  • De cuong TCDN 8 phan.doc
    435,5 KB · Lượt xem: 1.668
×
Quay lại
Top