Slide Bài giàng chương : Phân tích tài chính doanh nghiệp

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp

Đây là file bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp tham khảo . Nội dung gồm các phần như sau :
1 Các khái niệm liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.1 Doanh nghiệp
1.2 Tài sản của doanh nghiệp
1.2.1 Tài sản cố định
1.2.2 Tài sản lưu động
1.3 Nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp
1.3.1 Vốn chủ sở hữu
1.3.2 Vốn vay
1.3.3 Vốn chiếm dụng
1.3.4 Nguồn vốn khác
2 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
2.1 Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
2.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
2.3 Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
3 Hoạt động của tài chính doanh nghiệp
3.1 Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.1 Vốn kinh doanh
3.1.2 Đặc trưng của vốn kinh doanh
3.1.3 Sự khác nhau giữa tiền và vốn
3.1.4 Đầu tư vốn kinh doanh
3.1.5 Nguồn vốn kinh doanh
3.1.6 Sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh
3.2 Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
3.2.1 Chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.2 Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
3.3 Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
3.3.1 Doanh thu của doanh nghiệp
3.3.2 Lợi nhuận của doanh nghiệp
1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Mục tiêu và đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình
hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định
quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, từ đó giúp cho những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán chính xác
về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp với lợi ích của
chính họ.
Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau. Do nhu cầu về thông tin tài chính của doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để từ đó đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Chính điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích tài chính ra đời, ngày càng hòan thiện và phát triển nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phức tạp của phân tích tài chính.
Phân tích tài chính đối với nhà quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những mục tiêu sau:
- Tạo ra nhưng chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro trong doanh nghiệp ...
- Hướng các quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình
hình thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đầu tư, tài trọ, phân phối lợi
nhuận ...
- Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho những dự đoán tài chính
- Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong doanh nghiệp.
Như vậy phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của một doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra được những quyết định phù hợp với thực trạng họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguồn:sưu tầm
 

Đính kèm

  • Phan tich TCDN.zip
    287,9 KB · Lượt xem: 4.029
Slide Bài giàng chương : Phân tích tài chính doanh nghiệp của Ths : Phan Hồng Mai trường kinh tế quốc dân . Nội dung như sau :

1.Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp

2. Qui trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

3.Phương pháp phân tích

4.Phân tích báo cáo tài chính

5.Phân tích các tỉ số tài chính

Một vài hình ảnh trong slide

KenhSinhVien-2.jpgKenhSinhVien-21.jpgKenhSinhVien-3.jpgNguồn :sưu tầm

Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

  • G chuong_3_phan_tich_tc_handout_2010_532.ppt
    103 KB · Lượt xem: 294
×
Quay lại
Top