Slide bài giảng tài chính doanh nghiệp của ĐH Kinh Tế Quốc Dân

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
GV : Phan Thị Hồng Mai
Khoa: Ngân hàng – Tài chính
Trường: ĐH Kinh tế Quốc dân
Nội dung gồm các chương:
Chương 2 : Quản lí thu chi trong doanh nghiệp
•Bảng cân đối kế toán
•Báo cáo kết quả kinh doanh
•Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
•Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập DN
Chương 3: Phân tích tài chính DN
 • Khái niệm
 • Phương pháp phân tích
 • Qui trình phân tích
 • Phân tích báo cáo tai chính
 • Phân tích tỉ số tài chính
Chương 4 :Nguồn vốn DN
 • Huy động vốn CSH
 • Huy động nợ
 • So sánh huy động vốn và huy động nợ
Chương 5 : Chi phí vốn và cơ cấu vốn
 • Khái niệm chi phí vốn
 • Chi phí nợ vay
 • Chi phí vốn CSH
 • Bài tập tình huống
 • Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
Chương 6 : Quản lí tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
ST

Slide bài giảng ĐH Kinh Tế Quốc Dân ....
 

Đính kèm

 • New folder.rar
  652 KB · Lượt xem: 2.036
×
Quay lại
Top